Get Adobe Flash player

Publicat la 19/10/2017, 12:45
anunt-privind-decizia-de-impunere-nr-22462-10-10-2017-pe-numele-amber-port-operation-srlANUNT INDIVIDUALPentru comunicarea prin publicitate In temeiul prevederilor art.47 alin.5 lit.b si ale alin.6 si 7 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca a fost emisa Decizia de impunere nr. 22462/10.10.2017 pe numele AMBER PORT OPERATION SRL cu sediul in Murftalar str. Portului nr.24 , jud.Constanta.  ...
Publicat la 06/10/2017, 13:40
anunt-privind-modificarile-si-completarile-ulterioare-va-comunicam-ca-au-fost-emise-acte-administrative-fiscale-pentru-contribuabili ANUNŢ  COLECTIV pentru comunicarea prin publicitateÎn temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili: VEZI DOCUMENTUL IN FORMAT PDF
Publicat la 26/09/2017, 12:33
anunt-public-pud-black-sea-etapa-1   Având în vedere Hotărârea Consiliului Local, HCL nr. 107/27.11.2012 pentru aprobarea ,,Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului” în conformitate cu Ordinul M.D.R.T nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea ,,Metodologiei de infomare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau...
Publicat la 18/09/2017, 12:43
anunt-privind-p-u-z-pentru-reglementarea-zonei-de-unitati-agricoleANUNȚ PUBLIC    Având în vedere Hotărârea Consiliului Local, HCL nr. 107/27.11.2012 pentru aprobarea ,,Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului” în conformitate cu Ordinul M.D.R.T nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea ,,Metodologiei de infomare şi consultare a publicului cu privire la...
Publicat la 18/09/2017, 10:28
anunt-privind-vanzarea-prin-licitatie-publica-cu-strigare-a-unor-suprafete-de-teren-aflate-in-domeniul-privat-al-orasului-murfatlar-pentru-construirea-de-locuinteA N U N Ţ Privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul privat al oraşului Murfatlar, pentru construirea de locuinţe Primăria oraşului Murfatlar, cu sediul în str. Calea Dobrogei, nr. 1, oraş Murfatlar, jud Constanta, cod fiscal 4859712, reprezentată prin Primar Valentin SAGHIU, organizează în data de 11.10.2017 vânzarea prin...
Publicat la 20/07/2017, 14:55
anunt-privind-organizara-unui-concurs-de-recrutare-pentru-ocuparea-functiei-publice-de-executie-vacanta-inspector-clasa-i   PRIMARIA ORASULUI MURFATLARJUDETUL CONSTANTASTR. Calea Dobrogei nr. 1Serviciul financiar contabil, resurse umane ANUNT    În temeiul prevederilor art.57, alin 4 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările la zi, coroborat cu prevederile art.39, alin.2 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei...
Publicat la 04/07/2017, 15:41
plan-urbanistic-zonal-pentru-modificare-puz-proiect-nr-24-2008-pentru-dezmembrare-lot-47-in-lot-47-1-si-47-2-si-schimbarea-functiunii-zonei-de-depozite-in-depozite-si-hala-pentru-productie-si-asamblare-componente-casa-pentru-lotul-47-2PLAN URBANISTIC ZONAL pentru Modificare PUZ proiect nr. 24/2008 pentru dezmembrare lot 47 în lot 47-1 şi 47 – 2 şi schimbarea funcţiunii zonei de ,,Depozite” în ,,Depozite şi hală pentru producţie şi asamblare componente casă” pentru lotul 47 – 2Oraşul Murfatlar, sat Siminoc, str. Arţarului, nr. 43 Beneficiar: SC 3EHOUSE CORP SRL  VEZI DOCUMENTATIA ...
Publicat la 15/06/2017, 12:13
anunt-privind-incheierea-unui-contract-de-voluntariatANUNT     Primaria Orasului Murfatlar roaga cetatenii de pe raza localitatii care sunt interesati pentru incheierea unui contract de voluntariat in cadrul serviciului pentru situatii de urgenta, pana la varsta de 45 ani care trebuie sa corespunda criteriilor fizice, sa fie apt medical  si psihologic Conform O.M.A.I.nr.96/2016 pentru Criteriile de performanta  privind constituirea,...
Publicat la 13/03/2017, 10:28
anunt-privind-organizarea-licitatiei-publice-deschisa-in-vederea-inchirierii-pasunii-oras-murfatlar-apartinand-domeniului-privat-al-orasului-murfatlar    Consiliul Local Murfatlar cu sediul in str. Calea Dobrogei nr.1 , Murfatlar , judetul  Constanta , organizeaza licitatie publica deschia in vederea  inchirierii pasunii (oras Murfatlar) apartinand domeniului privat al orasului Murfatlar.    Data organizarii licitatiei este  03.04.2017 , ora 10.00 la sediul Consiliului Local Murfatlar.   Caietul de sarcini si instructiunile...
Publicat la 21/02/2017, 14:56
raport-de-informare-si-consultare-a-publicului-in-etapa-iiPentru avizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru MODIFICARE P.U.Z proiect nr. 24/2008 PENTRU DEZMEMBRARE LOT 47 ÎN LOT 47-1 ȘI 47-2 ȘI SCHIMBAREA FUNCȚIUNII ZONEI DE „DEPOZITE” ÎN „DEPOZITE ȘI HALĂ PENTRU PRODUCȚIE ȘI ASAMBLARE COMPONENTE CASĂ” PENTRU LOTUL 47-2”     În conformitate cu art. 36, art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,...
Publicat la 07/02/2017, 15:42
solicitare-de-oferteAutoritatea contractantaUAT MurfatlarAdresa postala: Str. Calea Dobrogei, Nr. 1, Localitatea: Murfatlar , Cod postal 905100, jud. Constanta, Romania, Email: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro, Tel. 0241234350, Fax: 0241234516 TIP Anunt: Cumparari directeTip contract: Servicii de consultanta in domeniul evaluariiDenumirea achizitie: Raport de evaluare pentru stabilirea valorii de...
Publicat la 06/02/2017, 15:08
plan-de-integritate-al-primariei-orasului-murfatlar-pentru-implementarea-strategiei-nationale-anticoruptie-2016-2020Având în vedere adoptarea H.G nr. 583/2016 privind Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de...
Publicat la 28/12/2016, 14:29
aviz-prealabil-de-oportunitate-nr-7791-din-28-12-2016AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE Nr. 7791 din 28.12.2016           In urma analizării Studiului de Oportunitate “PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU MODIFICARE P.U.Z proiect nr. 24/2008 PENTRU DEZMEMBRARE LOT 47 ÎN LOT 47-1 ȘI 47-2 ȘI SCHIMBAREA FUNCȚIUNII ZONEI DE „DEPOZITE” ÎN „DEPOZITE ȘI HALĂ PENTRU PRODUCȚIE ȘI ASAMBLARE COMPONENTE CASĂ” PENTRU LOTUL 47-2” depus cu numarul de...
Publicat la 28/12/2016, 14:22
raportul-informarii-si-consultarii-in-etapa-i-de-pregatire-a-elaborarii-planul-urbanistic-zonal-pentru-modificare-p-u-z-proiect-nr-24-2008-pentru-dezmembrare-lot-47-in-lot-47-1-si-47-2-si-schimbarea-functiunii-zonei-de-depozite-in-depozite-si-hala-pentruRaportul  informarii si consultarii  in etapa I de pregatire a elaborarii Planul Urbanistic Zonal pentru MODIFICARE P.U.Z proiect nr. 24/2008 PENTRU DEZMEMBRARE LOT 47 ÎN LOT 47-1 ȘI 47-2 ȘI SCHIMBAREA FUNCȚIUNII ZONEI DE „DEPOZITE” ÎN „DEPOZITE ȘI HALĂ PENTRU PRODUCȚIE ȘI ASAMBLARE COMPONENTE CASĂ” PENTRU LOTUL 47-2”               În conformitate cu art. 36, art. 61 din Legea nr....
Publicat la 02/11/2015, 13:46
hotararea-nr-69-din-29-10-2015-privind-aprobarea-propunerii-listei-de-prioritati-respectiv-de-repartizare-a-unor-locuinte-in-regim-de-inchiriere-pentru-tineri-construite-prin-anl-in-orasul-murfatlar    ROMANIAJUDETUL CONSTANTACONSILIUL LOCALORAS MURFATLAR Hotararea nr. 69 din 29.10.2015 privind aprobarea propunerii listei de prioritati , respectiv de repartizare a unor locuinte in regim de inchiriere pentru tineri construite prin ANL in orasul Murfatlar devenite vacante in cursul anului 2015 Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi,...
Publicat la 10/08/2015, 10:44
proiectul-eficientizarea-serviciilor-publice-prin-implementarea-sistemului-integrat-de-managment-iso-de-mediu-si-sanatate-si-securitate-a-muncii-in-cadrul-primariei-orasului-primariei-murfatlar-jud-constanta-cos-smis-7916  UNIUNEA EUROPENAFondul Social European  GUVERNUL ROMANIEIMinisterul Administratiei si Internelor  Inovatie in administratieProgramul Operational"Dezvoltarea CapacitatiiAdministrative"   Proiect finantat prin PROGRAMUL OPERATIONAL DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE AXA PRIORITARA 2 - Imbunatatirea calitati si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu...
Publicat la 03/08/2015, 11:19
anunt-referitor-la-locuintele-a-n-l-destinat-inchirierii   PRIMARIA ORASULUI MURFATLARJUDETUL CONSTANTASTR. Calea Dobrogei nr. 1 PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI MURFATLAR NR.49/30.07.2015 S-A APROBAT STABILIREA TERMENULUI FINAL IN VEDEREA INTOCMIRII SI DEPUNERII DOSARULUI PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINTELOR CONSTRUITE PRIN ANL. SOLICITANTII LOCUINTELOR CONSTRUITE PRIN A.N.L. VOR TREBUI SA COMPLETEZE...
Publicat la 03/10/2014, 15:12
implicarea-si-consultarea-publicului-in-etapa-aprobarii-pudAmenajare hala si constructii conexe pentru instalatie de obtinere a cuprului electrolitic din deseuri de  cupru prin rafinare termica si electrica. Initiator S.C Cromeet S.R.L Hotararea Consiliului Local + Rapoart de specialitate; Raport de informare a publicului Plansa de reglementari urbanistice
Publicat la 08/09/2014, 09:49
anunt-puz-parc-fotovoltaicÎn conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea ,,Metodologiei de infomare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism”, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările...
Publicat la 27/08/2014, 10:46
anunt-public-aprobare-hcl-privind-modificare-p-u-z-proiect-nr-24-2008-prin-schimbarea-partiala-a-destinatiei-lotului-46-din-statie-carburanti-in-centru-terapeutic-ecvestru-sc-fosmen-srl         In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a H.C.L. 107/2012 privind "Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare...

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish