Anunt Public - Modificare PUZ SC Fosmen SRL - Etapa II

         In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a H.C.L. 107/2012 privind "Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),
        ANUNŢĂM demararea etapeide informare şi consultare a publicului in etapa elaborarii propunerilor cu privire la documentaţia:

  • PUZ: pentru „Modificare P.U.Z - Proiect nr. 24/2008 prin schimbarea partiala a destinatiei Lotului 46 din „Statie Carburanti” in „Centru Terapeutic Ecvestru”;
  • Amplasament: Jud. Constanta, oras Murfatlar, Sat Siminoc, Str. Murfatlar, nr. 55, Lot 46;

       ·    Beneficiari: S.C FOSMEN S.R.L.  Oras  Murfatlar,Sat Siminoc,Str. Artarului, nr.47

  • Proiectant: Birou Individual de Arhitectura, Arh. Abdisa Abdisa, Constanta.

        Consultarea documentaţiei poate fi făcuta la sediul administraţiei publice locale, Serviciul Urbanism, in perioada 05.09.2013 – 30.09.2013 de luni pâna vineri între orele 12,00-14,00.

       Observaţiile vor putea fi transmise in scris la Serviciul Urbanism din cadrul Primariei Orasului Murfatlar str. Calea Dobrogei, nr.1, sau pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish