Anunt Public - Aprobare HCL privind "Modificare P.U.Z - Proiect nr. 24/2008 prin schimbarea partiala a destinatiei Lotului 46 din „Statie Carburanti” in „Centru Terapeutic Ecvestru” - SC Fosmen SRL"

         In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a H.C.L. 107/2012 privind "Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),
        ANUNŢĂM aprobarea documentatiei de urbanism pentru PUZ „Modificare P.U.Z - Proiect nr. 24/2008 prin schimbarea partiala a destinatiei Lotului 46 din „Statie Carburanti” in „Centru Terapeutic Ecvestru”;

  • Amplasament: Jud. Constanta, oras Murfatlar, Sat Siminoc, Str. Murfatlar, nr. 55, Lot 46;

       ·    Beneficiari: S.C FOSMEN S.R.L.  Oras  Murfatlar,Sat Siminoc,Str. Artarului, nr.47

  • Proiectant: Birou Individual de Arhitectura, Arh. Abdisa Abdisa, Constanta.

       Observaţiile vor putea fi transmise in scris la Serviciul Urbanism din cadrul Primariei Orasului Murfatlar str. Calea Dobrogei, nr.1, sau pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HCL nr. 83 din 21.08.2014 

Raportul informarii si consultarii publicului

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish