ANUNT - PUZ 12Ha

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea ,,Metodologiei de infomare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism”, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare., a HCL nr. 107/27.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.
ANUNŢĂM demararea etapei de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

  • PUZ pentru – INTRODUCERE IN INTRAVILANUL ORAŞULUI MURFATLAR SI PARCELARE 12 HA TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ PENTRU ÎNFIINŢARE CARTIER REZIDENTIAL CU DOTARI.
  • Amplasament: jud. Constanţa, oraşul Murfatlar, sectorul EXTRAVILAN, străzile Calea Bucureşti (DN22C), str. Murfatlar (De 850), Aleea Bachus, str. Salcâmilor, Drum de acces privat, str. Ion Creangă+De860, str. Constantin Brâncoveanu şi De 852/14, De 862/8/, De 859/23, De 852/15, De 853/6, EXTRAVILAN PARCELELE: Vn 852, Vn 859, Vn 862 şi Vn 853;
  • Beneficiari: 102 proprietari individuali şi/sau coproprietari în indiviziune, de terenuri agricole extravilane în solele/parcelele Vn 852, Vn 853, Vn 859 si Vn 862;
  • Proiectant: SC USONIA SRL, arhitect Marius Şocarici

Consultarea documentaţiei poate fi făcută la sediul Primăriei oraşului Murfatlar, Biroul Urbanism, în perioada 08.08.2014 - 15.08.2014, de luni până vineri, în intervalul orar 12.00 – 14.00.
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Biroul Urbanism din cadrul Primăriei oraşului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr.1 sau pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


08.09.2014

ETAPA 2 - Implicarea si consultarea publicului in etapa elaborarii propunerilor PUZ

Panou consultare PUZ 12ha-A1

Aviz prealabil de oportunitate PUZ 12ha

Memoriu CU PUZ-12Ha

Plan propunere R04

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish