Anunt - PUZ Parc Fotovoltaic

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea ,,Metodologiei de infomare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism”, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare., a HCL nr. 107/27.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.
    ANUNŢĂM demararea etapei de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

  • PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) pentru PARC TEHNOLOGIC- FOTOVOLTAIC si FERME AGROZOOTEHNICE PE TERENURI PROPRIETATE PRIVATA IN SUPRAFATA DE 16 Ha SITUATE IN EXTRAVILAN ORAS MURFATLAR
  • Amplasament: jud. Constanţa, oraşul Murfatlar, str. DRUM TEHNOLOGIC C.D.M.N. (str. Muzeului) şi DRUM de EXPLOATARE (De) 2339;
  • Beneficiari: Primăria oraşului Murfatlar;
  • Proiectant: SC USONIA SRL, arhitect Marius Şocarici

Consultarea documentaţiei poate fi făcută la sediul Primăriei oraşului Murfatlar, Biroul Urbanism, în perioada 08.09.2014 – 12.09.2014, de luni până vineri, în intervalul orar 12.00 – 14.00.
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Biroul Urbanism din cadrul Primăriei oraşului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr.1 sau pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


12.09.2014

ETAPA 2

Panou consultare

Aviz prealabil de oportunitate Parc Fotovoltaic

PUZ Fotovoltaic - Memoriu

PUZ Fotovoltaic - Propunere

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish