Proiectul "Eficientizarea serviciilor publice prin implementarea sistemului integrat de managment - ISO, de mediu si sanatate si securitate a muncii in cadrul primariei orasului Primariei Murfatlar, jud. Constanta - cos SMIS 7916"

 
UNIUNEA EUROPENA
Fondul Social European
 
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor
 
Inovatie in administratie
Programul Operational
"Dezvoltarea Capacitatii
Administrative"

 

Proiect finantat prin PROGRAMUL OPERATIONAL DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE

AXA PRIORITARA 2 - Imbunatatirea calitati si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul descentralizare
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2.2 - Imbunatatirea calitati si eficientei furnizarii serviciilor
OPERATIUNEA: Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS
Perioada de implementare:29.04.2010 - 29.04.2011 conform contractului de finantare 105/29.04.2010

 

MANUAL PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA PENTRU LOCURILE DE MUNCA DIN CADRUL PRIMARIEI MURFATLAR

 

.

 

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish