Hotararea nr. 69 din 29.10.2015 privind aprobarea propunerii listei de prioritati , respectiv de repartizare a unor locuinte in regim de inchiriere pentru tineri construite prin ANL in orasul Murfatlar

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
ORAS MURFATLAR

Hotararea nr. 69 din 29.10.2015 privind aprobarea propunerii listei de prioritati , respectiv de repartizare a unor locuinte in regim de inchiriere pentru tineri construite prin ANL in orasul Murfatlar devenite vacante in cursul anului 2015

Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi, 29.10.2015;

Vazand:
       - Proiectul de hotarare si expunerea de motive prezentate de Primarul orasului Murfatlar, Valentin Saghiu;
       - Procesul-verbal cu nr. 6998/14.10.2015 si lista de prioritati intocmita si propusa de catre Comisia speciala desemnata in vederea analizarii cererilor privind repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite prin A.N.L. in orasul Murfatlar;
       - Avizul comisiilor nr.2 si 3;
       - Avizul de legalitate al secretarului;

Avand in vedere HCL nr. 80/21.08.2014 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in orasul Murfatlar ;
In temeiul prevederilor Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea A.N.L., cu modificarile si completarile la zi aprobate prin HGR nr. 962/2001, Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe – republicare , art.36, al. 2, lit. c, al. 5, lit. a, al. 6, lit. e, art. 45 si art. 115, al.1, lit. b din Legea nr.215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local Murfatlar;

HOTARASTE:

Art. 1 - Aprobarea propunerii listei de prioritati, respectiv de repartizare a unor locuinte in regim de inchiriere pentru tineri construita prin A.N.L. in orasul Murfatlar devenite vacante in cursul anului 2015, propusa de catre comisia sociala desemnata in vederea analizarii cererilor privind repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite prin A.N.L. in orasul Murfatlar.
Art.2 - Lista de prioritati, respectiv de repartizare a unor locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin A.N.L. in orasul Murfatlar, este prezentata in anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 - Repartizarea concreta a locuintelor se face in functie de ordinea de prioritati stabilita conform prezentei hotarari, prin Dispozitia Primarului orasului Murfatlar.
Art. 4 - Pana la data efectiva a repartizarii locuintelor, solicitantii vor trebui sa faca din nou dovada indeplinirii criteriilor de acces la locuinta stabilite prin Hotararea Consiliului Local Murfatlar nr. 80/21.08.2014.
Art. 5 - Pentru indeplinirea cerintelor precizate la art.4 solicitantul va trebui sa prezinte documentele prevazute in anexa 2 la HCL nr.80/21.08.2014.
Art. 6 - Solicitantii care se considera nemultumiti sau vatamati intr-un drept al sau pot introduce cerere privind anularea prezentei hotarari in termen de 6 luni de la data aducerii la cunostinta publica a acesteia, conform art.11, din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu conditia respectarii procedurii prealabile prevazuta de art.7 din aceeasi lege. Termenul de exercitare a procedurii prealabile este de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publica a prezentei hotarari.
Art. 7 - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Murfatlar in principalele puncte de afisaj si pe site-ul Primariei orasului Murfatlar.
Art. 8 - Secretarul orasului Murfatlar va comunica prezenta factorilor interesati.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu _16_____ voturi pentru, …..…-…..abtineri, …-…….voturi impotriva.


ANEXA NR. 1

la HCL nr. 69/29.10.2015
PROPUNERI PRIVIND LISTA DE PRIORITATI PENTRU SOLICITANTII
LOCUINTELOR RAMASE VACANTE , IN REGIM DE INCHIRIERE PENTRU
TINERI CONSTRUITE PRIN A.N.L. IN ORASUL MURFATLAR

CRT. NUME SI PRENUME PUNCTAJ OBS.
1. PETRESCU MIHAELA 68  
2. AGAPIE IULIA 57  
3. ROMAN SINETA- ANAMARIA 56  
4. SPANU DAMARIUS - LACRAMIOARA 52  
5. ROTARU FLORIN - ALEXANDRU 50  
6. GEORGESCU GEORGE 48  
7. POTORAC GABRIELA 45  
8. VOICA IONUT – DANIEL 45  
9. CORSEI FLORENTINA-CATALINA 38 LISTA DE ASTEPTARE 
10. GAFU SIMONA ANDREEA 36 LISTA DE ASTEPTARE
11. SECELEANU NICOLETA ANISOARA 35 LISTA DE ASTEPTARE
12. TRANDAFIR DRAGOS 35 LISTA DE ASTEPTARE
13. BANICA RAMONA - BIBILICA 30 LISTA DE ASTEPTARE
14. ORS AURELIA-MARIA 29 LISTA DE ASTEPTARE
15. DRAGUT NICOLAE – DRAGOS 29 LISTA DE ASTEPTARE
16. PAVEL IONEL 28 LISTA DE ASTEPTARE

 


Vezi Hotararea de Consiliu nr. 69 din 29.10.2015

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish