ANUNT PUBLIC privind DESCHIDERE ETAPA 3 pentru ,,ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) SI R.L.U., ORAS MURFATLAR ( Mai 2017 )

   In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 2710/30.12.2010 pentru aprobarea ,,Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuire planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism”, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului”, cu modificarile si completarile ulterioare, a HCL nr. 107/27.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului

ANUNTAM
deschiderea ETAPEI NR. 3 – Implicarea si consultarea publicului in etapa elaborarii propunerilor P.U.G. si R.L.U aferent documentatiei de urbanism ,,ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) SI R.L.U., ORAS MURFATLAR, JUD. CONSTANTA”.

Vezi Documente...


Memoriu PUG MURFATLAR
PUG  Plan 1 Incadrare in teritoriu
PUG Plansa 2.1. Situatiatia existenta Murfatlar
PUG Plansa 2.2. Situatia existenta Siminoc
PUG Plansa 3.1. Reglementari urbanism Murfatlar
PUG Plansa 3.2. Reglementari Urbanism Siminoc
PUG Plansa 4.1.1. Reglementari edilitare Murfatlar -apa-canal
PUG Plansa 4.1.2. Rglementari edilitare Murfatlar -electrice- telefonie
PUG Plansa 4.2.1 Reglementari edilitare Siminoc - apa - canal
PUG Plansa 4.2.2. Reglementari edilitare Siminoc - electrice- telefonie
PUG Plansa 5.1.Proprietatea terenurilor Murfatlar
PUG Plansa 5.2. Proprietatea terenurilor Siminoc

Primar, Valentin Saghiu
responsabil cu informarea si consultarea publicului,  Ana-Maria Tanase
Responsabil din partea Serviciului de Urbanism Iuliana Ciubuc


 

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish