RAPORT DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI IN ETAPA II

Pentru avizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru MODIFICARE P.U.Z proiect nr. 24/2008 PENTRU DEZMEMBRARE LOT 47 ÎN LOT 47-1 ȘI 47-2 ȘI SCHIMBAREA FUNCȚIUNII ZONEI DE „DEPOZITE” ÎN „DEPOZITE ȘI HALĂ PENTRU PRODUCȚIE ȘI ASAMBLARE COMPONENTE CASĂ” PENTRU LOTUL 47-2”

    În conformitate cu art. 36, art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Ordinul nr. 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea ,,Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism” coroborate cu ,,Regulamentul de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului”, aprobat cu Hotararea Consiliului Local Murfatlar nr.107 din 27.11.2012, s-a întocmit prezentul raport privind:

Planul Urbanistic Zonal pentru MODIFICARE P.U.Z proiect nr. 24/2008 PENTRU DEZMEMBRARE LOT 47 ÎN LOT 47-1 ȘI 47-2 ȘI SCHIMBAREA FUNCȚIUNII ZONEI DE „DEPOZITE” ÎN „DEPOZITE ȘI HALĂ PENTRU PRODUCȚIE ȘI ASAMBLARE COMPONENTE CASĂ” PENTRU LOTUL 47-2”

OBIECT: Informarea si consultarea publicului interesat cu privire la propunerile de Plan Urbanistic Zonal pentru MODIFICARE P.U.Z proiect nr. 24/2008 PENTRU DEZMEMBRARE LOT 47 ÎN LOT 47-1 ȘI 47-2 ȘI SCHIMBAREA FUNCȚIUNII ZONEI DE „DEPOZITE” ÎN „DEPOZITE ȘI HALĂ PENTRU PRODUCȚIE ȘI ASAMBLARE COMPONENTE CASĂ” PENTRU LOTUL 47-2”.

BENEFICIAR:  S.C 3EHOUSE S.R.L

PROIECTANT:  B.I.A.046 arh. ABDIȘA ABDIȘA, arhitect ABDIȘA ABDIȘA

    Procesul de informare şi consultare a publicului s-a desfăşurat în conformitate cu calendarul stabilit în Documentul de planificare nr. 7952/09.12.2016.

Informarea şi consultarea publicului s-a desfăşurat astfel:

1. Afişarea pe 1 panou amplasat de către iniţiatorul documentaţiei de urbanism pe parcela care a general PUZ-ul;
2. S-au expediat prin poştă, către proprietarii vecini scrisori de notificare conţinând anunţul de intenţie, după cum urmează:
 - Notificarea nr. 7954/09.12.2016 transmisă către SC FOSMAN SRL, D-na FLORESCU MARIA, SC LEGACY FOUNDATION SRL;
 - Notificarea nr. 7955/09.12.2016 transmisă către SC 3EHOUSE CORP SRL;
3. În perioada 13.12.2016 – 23.12.2016, publicul a fost fost invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a PUZ pentru MODIFICARE P.U.Z proiect nr. 24/2008 PENTRU DEZMEMBRARE LOT 47 ÎN LOT 47-1 ȘI 47-2 ȘI SCHIMBAREA FUNCȚIUNII ZONEI DE „DEPOZITE” ÎN „DEPOZITE ȘI HALĂ PENTRU PRODUCȚIE ȘI ASAMBLARE COMPONENTE CASĂ” PENTRU LOTUL 47-2;
4. Documentaţia a putut fi consultată la sediul Primăriei oraşului Murfatlar, Biroul Urbanism;
5. Nicio persoană nu a solicitat consultarea documentaţiei la sediul administraţiei publice locale.

Un rezumat al problemelor, observatiilor si rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare, inclusiv:
1.Modul in care solicitantul a rezolvat, intentioneaza sa rezolve sau se va ocupa de problemele, observatiile si rezervele exprimate de public:
- Nu au fost inregistrate observatii sau rezerve.
2.Problemele, observatiile si rezervele pe care initiatorul planului de urbanism nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, impreuna cu motivatia acestui lucru:
- Nu este cazul.
3.Orice alte informatii considerate necesare pentru a sustine preluarea sau nepreluarea propunerilor:
- Nu au fost inregistrate.

    Având în vedere că s-au respectat prevederile HCL nr. 107 din 27.11.2012 privind aprobarea regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, corespunzător ETAPEI II – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, această etapă a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare pentru documentaţia PUZ pentru MODIFICARE P.U.Z proiect nr. 24/2008 PENTRU DEZMEMBRARE LOT 47 ÎN LOT 47-1 ȘI 47-2 ȘI SCHIMBAREA FUNCȚIUNII ZONEI DE „DEPOZITE” ÎN „DEPOZITE ȘI HALĂ PENTRU PRODUCȚIE ȘI ASAMBLARE COMPONENTE CASĂ” PENTRU LOTUL 47-2.

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish