ANUNT privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul privat al oraşului Murfatlar, pentru construirea de locuinţe

A N U N Ţ

Privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul privat al oraşului Murfatlar, pentru construirea de locuinţe

Primăria oraşului Murfatlar, cu sediul în str. Calea Dobrogei, nr. 1, oraş Murfatlar, jud Constanta, cod fiscal 4859712, reprezentată prin Primar Valentin SAGHIU, organizează în data de 11.10.2017 vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a următoarelor terenuri:

- LOT 2 în suprafaţă de 436 mp, situat pe str. Fântâniţei, nr. 4, oraş Murfatlar;
- LOT 7 în suprafaţă de 492 mp, situat pe str. Frasinului, nr. 4, oraş Murfatlar;
- LOT 12 în suprafaţă de 515 mp, situat pe str. Plopilor, nr. 11, oraş Murfatlar;
- LOT 39 în suprafaţă de 345 mp, situat pe str. Salcâmilor, nr. 14, oraş Murfatlar.

Caietul de sarcini si instructiunile pentru ofertanti se pot achizitiona de la sediul Primăriei oraşului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, contra sumei de 50 lei.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 10.10.2017, ora 16:00.
Deschiderea ofertelor, verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se vor realiza în data de 11.10.2017, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Murfatlar, jud. Constanţa.
Informaţii suplimentare la nr. de telefon: 0241/234.350.

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish