COMISIA NR.1 PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALA, BUGET-FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, AGRICULTURA, GOSPODARIE COMUNALA

 MEMBRII COMISIEI

IONESCU ILIE COJBUC DUMITRU MUNTEANU MIHAELA MARINCEA NICOLAIE
       

COMISIA NR.3 PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA, JURIDICA, DISCIPLINA, APARAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR SI LIBERTATILOR CETATENESTI

MEMBRII COMISIEI

CONDURACHI COSTICA OITA DUMITRU TELEANU FLORICA SOVA GABRIEL SAMOILA MARIAN
         

COMISIA NR.4 PENTRU URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI, PROTECTIA MEDIULUI SI TURISM

MEMBRII COMISIEI

MUSTAFA BELGHIN PANA ION MUNTEANU MIHAELA MARINCEA NICOLAIE MOALE CRISTINA
         

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish