Proiectul "Modernizare unor strazi in orasul Murfatlar"

Proiectul “Modernizare unor strazi in orasul Murfatlar” finantat prin  Programul Operational Regional 2007 – 2013, obiectivul specific al axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor – poli urbani de crestere, Domeniul de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană.

  In data de 02.05.2012 s-a semnat Contractul de Finantare  nr.3036 cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turtismului in calitate de Autoritate de Management, prin Agentia pentru Dezvoltarea Regionala Sud - Est in calitate de Organism Intermediar  pentru Programul Operational Regional  2007-2013.

   Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor si cresterea atractivitatii orasului prin accesul la o infrastructura urbana de calitate.

Citeşte mai departe: Proiectul "Modernizare unor strazi in orasul Murfatlar"

Proiectul "Promovarea egalitătii de sanse si de gen în ocupare si în societate"

Proiectul “Promovarea egalitătii de sanse si de gen în ocupare si în societate” cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Proiectul se implementeaza la nivel regional in trei regiuni de dezvoltare ale Romaniei (Bucuresti-Ilfov, Sud-Est si Sud Muntenia. Proiectul de deruleaza in parteneriat  cu Sector 4 Bucuresti, Primaria Curtea de Arges  si A.Vo.G. –Italia.

Durata proiectului: 31 luni

Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen in societatea romaneasca, incurajarea egalitatii de sanse pe piata muncii pentru femei, prin cresterea competitivitatii si accesului acestora pe piata muncii, pe de o parte, si prin imbunatatirea capacitatii solicitantului si partenerilor de a facilita integrarea femeilor pe piata muncii si de a promova egalitatea de sanse si de gen si eliminarea practicilor discriminatorii, pe de alta parte.

Citeşte mai departe: Proiectul "Promovarea egalitătii de sanse si de gen în ocupare si în societate"

Proiectul "Îmbunătătirea accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii"

Proiectul “Îmbunătătirea accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Proiectul se implementeaza la nivel regional in trei regiuni de dezvoltare ale Romaniei (Bucuresti-Ilfov, Sud-Est si Sud Muntenia. Proiectul de deruleaza in parteneriat  cu Sector 4 Bucuresti, Primaria Curtea de Arges  si A.Vo.G. –Italia.

Citeşte mai departe: Proiectul "Îmbunătătirea accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii"

Proiectul "Dezvoltarea turismului, cresterea circulatiei turistice si dezvoltarea sustenabila a industriei turistice locale si regionale prin promovarea resurselor turistice ale orasului Murfatlar, creuzet de cultura, istorie si frumuseti naturale dobroge

Proiectul "Dezvoltarea turismului, cresterea circulatiei turistice si dezvoltarea sustenabila a industriei turistice locale si regionale prin promovarea resurselor turistice ale orasului Murfatlar, creuzet de cultura, istorie si frumuseti naturale dobrogene" cod SMIS 21244.Contractul de finantare nr.1527/10.05.2011 este finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului Domeniul major de interventie 5,3„Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica" Operatiunea Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitafilor de marketing specifice.

Obiectivul general al proiectului

   Obiectivul principal al acestui proiect este de a genera un ansamblu de activitati de promovare si marketing a potentialului turistic al obiectivelor identificate in orasul Murfatlar si punerea in valoare a acestora, in scopul cresterii circulatiei turistice in zona si de a contribui la dezvoltarea §i consolidarea turismului intern.

Citeşte mai departe: Proiectul "Dezvoltarea turismului, cresterea circulatiei turistice si dezvoltarea sustenabila a...

Proiectul "Utilizarea responsabila a resurselor naturale si incurajarea dezvoltarii durabile a formelor alternative de turism"

Proiectul “Utilizarea responsabila a resurselor naturale si incurajarea dezvoltarii durabile a formelor alternative de turism”  MIS – ETC Code 212 cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltarea Regionala Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania –Bulgaria 2007-2013.

Contract de finantare incheiat in data de 08.06.2011, cu nr. 44787.
    Proiectul se derulează in cadrul unui parteneriat bulgaro-roman format din: Primăria General Toshevo, Bulgaria - Partenerul Leader, si Consiliul Local Murfatlar, România - Partenerul 2.
    Valoarea totala eligibila a proiectului este de 1.063.235,10 euro, din care valoarea totala a Partenerului leader (General Toshevo) = 832.984,55 euro si a Partenerului 2 (Consiliul Local Murfatlar) = 230.250,55 euro (cofinantarea de la Bugetul statului este de 13% ( 29.932,57 euro), iar contribuţia noastră este de 2.18 % (5.019,46 euro).

Obiectivul general al proiectului
   Obiectul general al proiectului  il reprezinta dezvoltarea potentialului turistic in localitatile General Toshevo – Bulgaria si Murfatlar – Romania si crearea unor produse turistice specifice pietei – turism ecologic si rural, turism legat de mostenirea cultural istorica, turism oenologic, turism pentru bucataria traditionala, etnografic si pentru muzica si mestesugurile traditionale.  

Citeşte mai departe: Proiectul "Utilizarea responsabila a resurselor naturale si incurajarea dezvoltarii durabile a...

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish