Istoric

Cu ocazia unor lucrări la cariera de cretă din dealul Tibişir în anul 1957, s-au descoperit săpate în stâncă, bisericuţe rupestre, galerii cu lăcaşuri pentru morminte, locuinţe construite din blocuri de cretă. Arheologii au stabilit că este un ansamblu rupestru – o străveche aşezare omenească.

Această descoperire arheologică atestă existenţa acestei localităţi înainte de anul 992 e.n., deci cu o vechime de 1200 de ani. Prin amplasamentul ei, localitatea era la aceea epocă în drumul popoarelor migratoare, aşa putându-se interpreta motivele pentru care încăperile, care trebuiau să se menţină timp îndelungat, au fost săpate în masive de cretă spre a nu fi distruse.Date certe şi preţioase asupra istoricului localităţii apar în documentele existente sau descifrate după anul 1800 şi mai ales după 1850, când se aflau aici stabiliţi mocanii şi cojanii, urmaşi ai ciobanilor dinaintea lor, sau celor veniţi din Ardeal si din Vrancea.

Prima denumire sub care a fost cunoscută localitatea a fost aceea de Murfatlar. Denumirea de Murfatlar vine de la cuvântul tataresc „Murfat”, adică urmaşii lui Murfat. Aşezarea dobrogeană a fost populată după anul 1855 de către o garnizoană turcească, şi apoi de către tătarii aduşi din Crimeea, având la început o geamie şi câteva case.

Denumirea de Murfatlar se păstrează până în anul 1921, când printr-un proiect de lege s-a schimbat denumirea mai multor localităţi din Dobrogea printre care şi cea de Murfatlar în Basarabi. Denumirea de Basarabi se păstrează până în anul 1965 când devine Murfatlar timp de 10 ani, iar din 1975 s-a numit Basarabi. În anul 2007 autoritatile locale au solicitat schimbarea numelui localitatii din Basarabi in Murfatlar, fapt agreat de guvernanti si pus in practica, cu sprijinul deputatilor de Constanta.
Denumirea satului Siminoc provine de la floarea cu acelaşi nume care se găseşte din abundenţă pe aceste locuri, vechiul nume turcesc al satului Siminoc fiind Turmuflat.

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish