Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Categorie: Proiectele de hotărâri ale consiliului local Murfatlar 2021
Pagina 1 din 5
Fișiere:
pdf.png Proiect de hotarâre privind modificarea HCL 89/2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind modificarea HCL 89/2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar şi al instituţiilor din subordinea consiliului local 

Dată 16-12-2021
Dimensiune fișier 64.1 KB
Descărcare 180
pdf.png Proiect de hotarâre privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anul 2021 FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anul 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Dată 16-12-2021
Dimensiune fișier 61.93 KB
Descărcare 181
pdf.png Proiect de hotarâre privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare ale performanțelor profesionale FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare ale performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Murfatlar

Dată 16-12-2021
Dimensiune fișier 59.05 KB
Descărcare 182
pdf.png Proiect de hotarâre privind normativele proprii de cheltuieli ale oraşului Murfatlar, pentru consumul de carburant şi pentru cheltuielile de protocol _ FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind normativele proprii de cheltuieli ale oraşului Murfatlar, pentru consumul de carburant şi pentru cheltuielile de protocol

Dată 16-12-2021
Dimensiune fișier 65.39 KB
Descărcare 178
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea Statutului unității administrativ teritoriale oraș Murfatlar FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea Statutului unității administrativ teritoriale oraș Murfatlar

Dată 16-12-2021
Dimensiune fișier 61.65 KB
Descărcare 196
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea programului activitatilor cultural – artistice si sportive desfasurate FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea programului activitatilor cultural – artistice si sportive desfasurate la nivelul orasului Murfatlar

Dată 16-12-2021
Dimensiune fișier 59.69 KB
Descărcare 184
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării componenței Consiliului Comunitar Consultativ FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modificării componenței Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul orașului Murfatlar aprobat prin H.C.L. nr. 87/28.12.2020

Dată 16-12-2021
Dimensiune fișier 66.56 KB
Descărcare 203
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor pentru persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor pentru persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 și de către părinții apți de muncă obligați la întreținere

Dată 16-12-2021
Dimensiune fișier 62.19 KB
Descărcare 168
pdf.png Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57 din 27.05.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57 din 27.05.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022

Dată 16-12-2021
Dimensiune fișier 558.62 KB
Descărcare 178
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2021 FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2021

Dată 16-12-2021
Dimensiune fișier 70.32 KB
Descărcare 184
pdf.png Proiect de hotarâre privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Murfatlar a unor sume reprezentând amenzi contravenționale FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Murfatlar a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați și a amenzilor contraventionale pentru care s-a implinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita la persoane fizice

Dată 16-12-2021
Dimensiune fișier 97.83 KB
Descărcare 208
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a intereselor orașului Murfatlar, FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a intereselor orașului Murfatlar, Consiliului Local Murfatlar în fața instituțiilor abilitate în Dosarul nr. 3615/118/2019

Dată 19-11-2021
Dimensiune fișier 60.83 KB
Descărcare 180
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Oraș Murfatlar

Dată 19-11-2021
Dimensiune fișier 83.77 KB
Descărcare 167
pdf.png Proiect de hotarâre privind aderarea orașului Murfatlar la ,,Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy) FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aderarea orașului Murfatlar la ,,Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy) 

Dată 19-11-2021
Dimensiune fișier 68.23 KB
Descărcare 177
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului Murfatlar, pentru perioada 2021 - 2027 FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului Murfatlar, pentru perioada
2021 - 2027

Dată 19-11-2021
Dimensiune fișier 58.49 KB
Descărcare 190
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al orasului Murfatlar FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al orasului Murfatlar , jud Constanta

Dată 19-11-2021
Dimensiune fișier 59.66 KB
Descărcare 203
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea aderarii Comunei Sacele , jud Constanta la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea aderarii Comunei Sacele , jud Constanta la Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara Apa – Canal Constanta

Dată 19-11-2021
Dimensiune fișier 68.36 KB
Descărcare 183
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 19-10-2021
Dimensiune fișier 60.54 KB
Descărcare 211
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în vederea vânzării prin licitație publică deschisă FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în vederea vânzării prin licitație publică deschisă cu ofertă la plic închis a unui teren aparținând domeniului privat al orașului Murfatlar, situat în intravilanul orașului Murfatlar, str. Fermelor, nr. 4, jud. Constanța, înscris în CF nr. 104568, nr. cadastral 104568, în suprafață de 11.218 mp

Dată 23-09-2021
Dimensiune fișier 69.79 KB
Descărcare 222
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare care are ca scop sterilizarea, deparazitarea, vaccinarea anti-rabică, identificarea și înregistrarea câinilor de rasa comună FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare care are ca scop sterilizarea, deparazitarea, vaccinarea anti-rabică, identificarea și înregistrarea câinilor de rasa comună de pe teritoriul orașului Murfatlar

Dată 23-09-2021
Dimensiune fișier 70.4 KB
Descărcare 199
pdf.png Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Murfatlar în Consiliile de Administrație  FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Murfatlar în Consiliile de Administrație și desemnarea reprezentanților Consilului Local Murfatlar în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ai școlilor de pe raza U.A.T. Oraș Murfatlar pentru anul școlar 2021-2022

Dată 23-09-2021
Dimensiune fișier 72.24 KB
Descărcare 199
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotararea nr. 70/29.10.2015 FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotararea nr. 70/29.10.2015 privind aprobarea Strategiei de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA SA pentru perioada 2021-2029

Dată 23-09-2021
Dimensiune fișier 70.01 KB
Descărcare 200
pdf.png Proiect de hotarâre privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Dată 23-09-2021
Dimensiune fișier 66.66 KB
Descărcare 196
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării unui contract de închiriere pentru o locuință de tip A.N.L. FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modificării unui contract de închiriere pentru o locuință de tip A.N.L.

Dată 23-09-2021
Dimensiune fișier 70.77 KB
Descărcare 208
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în vederea vânzării prin licitație publică deschisă FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în vederea vânzării prin licitație publică deschisă cu ofertă la plic închis a unui teren aparținând domeniului privat al orașului Murfatlar, situat în extravilanul orașului Murfatlar, parcela A232/1, lot 1/2, jud. Constanța, înscris în CF nr. 103132, nr. cadastral 103132, în suprafață de 9.550 mp

Dată 23-09-2021
Dimensiune fișier 69.9 KB
Descărcare 207
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.