Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Categorie: Proiectele de hotărâri ale consiliului local Murfatlar 2022
Pagina 1 din 4
Fișiere:
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în orașul Murfatlar FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea proiectului ,,Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în orașul Murfatlar, jud. Constanța” și depunerea proiectului spre finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Componenta C3- Managementul deseurilor, Investiția I.1-Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comune, Subinvestiția I.1.A- Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, precum și a cheltuielilor legate de proiect

Dată 06-10-2022
Dimensiune fișier 118.32 KB
Descărcare 129
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane în orașul Murfatlar, jud. Constanța’’ FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea proiectului ,,Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane în orașul Murfatlar, jud. Constanța’’ și depunerea spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3- Managementul deșeurilor, Investiția I1 Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de  orașe/comune, Subinvestiția I.1B. Construirea de insule ecologice digitalizate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Dată 06-10-2022
Dimensiune fișier 103.23 KB
Descărcare 141
pdf.png Proiect de hotarâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT oraș Murfatlar a imobilului situat în orașul Murfatlar FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT oraș Murfatlar a imobilului situat în orașul Murfatlar, Zona industrială, str. Industrială 2, nr. 1, jud. Constanța, identificat cadastral cu nr. 105402, înscris în Cartea Funciară nr. 105402 a UAT oraș Murfatlar și declararea acestuia ca bun de uz și interes local

Dată 06-10-2022
Dimensiune fișier 100.31 KB
Descărcare 132
pdf.png Proiect de hotarâre privind modificarea și completarea HCL nr. 84/31.05.2022 privind aprobarea cererii privind trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Mutfatlar FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind modificarea și completarea HCL nr. 84/31.05.2022 privind aprobarea cererii privind trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Mutfatlar și administrarea Consiliului Local al orașului Murfatlar a suprafeței de teren de 1517 mp (incinta 3) și a suprafeței de teren de 2963 mp (incinta 1) din Cazarma 3336 Murfatlar, jud. Constanța

Dată 20-09-2022
Dimensiune fișier 503.62 KB
Descărcare 119
pdf.png Proiect de hotarâre privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unitati de cult de pe raza orasului Murfatlar FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unitati de cult de pe raza orasului Murfatlar

Dată 20-09-2022
Dimensiune fișier 245.88 KB
Descărcare 135
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Murfatlar și administrarea Consiliului Local al orașului Murfatlar a unei părți din imobilul 342 Murfatlar

Dată 20-09-2022
Dimensiune fișier 455.51 KB
Descărcare 144
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 20-09-2022
Dimensiune fișier 460.93 KB
Descărcare 136
pdf.png Proiect de hotarâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Echiparea edilitară (alimentarea cu apă, canalizare menajeră) în cartierul rezidențial

Dată 20-09-2022
Dimensiune fișier 240.4 KB
Descărcare 136
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul naţional de investiţii ,,Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare și modernizare străzi în orașul Murfatlar, județul Constanța”

Dată 20-09-2022
Dimensiune fișier 245.37 KB
Descărcare 131
pdf.png Proiect de hotarâre privind modificarea și completarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind modificarea și completarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Reabilitare și modernizare străzi în orașul Murfatlar, județul Constanța”

Dată 20-09-2022
Dimensiune fișier 242.43 KB
Descărcare 133
pdf.png Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Murfatlar în consiliile de administrație FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Murfatlar în consiliile de administrație și comisiile din cadrul unităților de învățământ de pe raza U.A.T. oraș Murfatlar, în anul școlar 2022-2023

Dată 20-09-2022
Dimensiune fișier 427.49 KB
Descărcare 129
pdf.png Proiect de hotarâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT oraș Murfatlar a unor imobile FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT oraș Murfatlar a unor imobile situate în orașul Murfatlar, jud. Constanța și declararea acestora ca bunuri de uz și interes local

Dată 20-09-2022
Dimensiune fișier 454.3 KB
Descărcare 145
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2022 FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2022

Dată 20-09-2022
Dimensiune fișier 421.5 KB
Descărcare 130
pdf.png Proiect de hotarâre privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unitati de cult de pe raza orasului Murfatlar FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unitati de cult de pe raza orasului Murfatlar

Dată 23-08-2022
Dimensiune fișier 93.65 KB
Descărcare 142
pdf.png Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar FIERBINTE

Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Dată 23-08-2022
Dimensiune fișier 90.51 KB
Descărcare 133
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea depunerii proiectului ,,Renovare integrată a Liceului Teoretic Murfatlar, str. Mihai Eminescu, nr. 50, FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea depunerii proiectului ,,Renovare integrată a Liceului Teoretic Murfatlar, str. Mihai Eminescu, nr. 50, oraș Murfatlar, jud. Constanța” inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect

Dată 23-08-2022
Dimensiune fișier 100.38 KB
Descărcare 131
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare pentru lucrari de intervenție (D.A.L.I.) FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare pentru lucrari de intervenție (D.A.L.I.), a principalilor indicatori tehnico-economici, și a Devizului general pentru obiectivul de investiţii ,,Renovare integrată a Liceului Teoretic Murfatlar’’

Dată 23-08-2022
Dimensiune fișier 94.29 KB
Descărcare 143
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate din bugetul local ce nu se finanțează de la bugetul de stat pentru "Reabilitare bloc 16, P+1E" FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate din bugetul local ce nu se finanțează de la bugetul de stat pentru ,,Reabilitare bloc 16, P+1E și transformarea acestuia în bloc de locuințe sociale, situat pe str. Aleea Lalelelor, nr. 3, oraş Murfatlar, jud. Constanța”

Dată 23-08-2022
Dimensiune fișier 98.69 KB
Descărcare 143
pdf.png Proiect de hotarâre privind reducerea de la plata impozitului/taxei pe clădiri FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind reducerea cu 20% de la plata impozitului/taxei pe clădiri, cu 20% de la plata impozitului/taxei pentru terenul aferent clădirii de domiciliu, cu 20% de la plata impozitului pentru mijloacele de transport aflate în  proprietatea sau coproprietatea persoanelor care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989

Dată 23-08-2022
Dimensiune fișier 100.11 KB
Descărcare 140
pdf.png Proiect de hotarâre privind trecerea imobilului nr. cad. 102626 – C1-U40 din domeniul privat al orașului Murfatlar în domeniul - public al orașului FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind trecerea imobilului nr. cad. 102626 – C1-U40 din domeniul privat al orașului Murfatlar în domeniul - public al orașului Murfatlar și schimbarea destinației acestuia în locuință de sprijin

Dată 23-08-2022
Dimensiune fișier 114.7 KB
Descărcare 165
pdf.png Proiect de hotarâre privind probarea documentaţiei de alipire a două terenuri identificate prin nr. cadastral 102785 şi nr. cadastral 105666 în suprafață totală de 12.788 mp FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea documentaţiei de alipire a două terenuri identificate prin nr. cadastral 102785 şi nr. cadastral 105666 în suprafață totală de 12.788 mp, proprietatea privată a oraşului Murfatlar

Dată 23-08-2022
Dimensiune fișier 95.19 KB
Descărcare 136
pdf.png Proiect de hotarâre privind acordarea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit către SC E-Distribuție Dobrogea SA asupra terenului în suprafață de 339 mp FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind acordarea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit către SC E-Distribuție Dobrogea SA asupra terenului în suprafață de 339 mp, aparținând domeniului public al orașului Murfatlar și administrarea Consiliului local al orașului Murfatlar, situat în orașul Murfatlar, str. Salcâmilor, nr. 25, pentru construire post de transformare aerian și rețea medie tensiune pentru alimentare cu energie electrică spațiu comercializare materiale de construcții

Dată 23-08-2022
Dimensiune fișier 95.12 KB
Descărcare 126
pdf.png Proiect de hotarâre privind execuția bugetului local al orașului Murfatlar, a bugetului împrumuturilor interne și externe pe trimestrul II, anul 2022 FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind execuția bugetului local al orașului Murfatlar, a bugetului împrumuturilor interne și externe pe trimestrul II, anul 2022

Dată 22-07-2022
Dimensiune fișier 120.5 KB
Descărcare 142
pdf.png Proiect de hotarâre privind  aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în vederea vânzării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al orașului Murfatlar, situat în intravilanul oraşului Murfatlar, str. Industrială, nr. 1, F.N., lot 2, orașul Murfatlar, jud. Constanța, înscris în CF nr. 105599, nr. cadastral 105599, în suprafață de 1770 mp

Dată 22-07-2022
Dimensiune fișier 93.59 KB
Descărcare 140
pdf.png Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Clubului sportiv orășenesc FIERBINTE

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Clubului sportiv orășenesc Murfatlar pe anul 2022

Dată 22-07-2022
Dimensiune fișier 91.35 KB
Descărcare 134
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.