Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Categorie: Proiectele de hotărâri ale consiliului local Murfatlar 2023
Fișiere:
pdf.png Procesul Verbal al şedintei Consiliului Local Murfatlar din 12.06.2023

Procesul Verbal al şedintei Consiliului Local Murfatlar din 12.06.2023

Dată 29-05-2023
Dimensiune fișier 96.83 KB
Descărcare 26
pdf.png Proiect de hotarâre privind modificarea și completarea Anexei reprezentând Datele de identificare ale unor părți din imobilul 3336

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind
modificarea și completarea Anexei reprezentând Datele de identificare ale unor părți din imobilul 3336 solicitate pentru trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Orașului Murfatlar, județul Constanța din cuprinsul HCL nr. 123 din 26.09.2022

Dată 09-02-2023
Dimensiune fișier 116.19 KB
Descărcare 45
pdf.png Proiect de hotarâre privind modificarea și completarea HCL nr. 154 din 29.11.2022 privind aprobarea colaborării interinstituționale

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind modificarea și completarea HCL nr. 154 din 29.11.2022 privind aprobarea colaborării interinstituționale dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT oraș Murfatlar, județul Constanța

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 177.51 KB
Descărcare 36
pdf.png Proiect de hotarâre privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.1/11.01.2012

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.1/11.01.2012

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 130.2 KB
Descărcare 44
pdf.png Proiect de hotarâre privind modificarea și completarea HCL nr. 108 din 31.08.2022 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate din bugetul local

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind modificarea și completarea HCL nr. 108 din 31.08.2022 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate din bugetul local ce nu se finanțează de la bugetul de stat pentru ,, Reabilitare bloc 16, P+1E și transformarea acestuia în bloc de locuințe sociale, situat pe str. Aleea Lalelelor, nr.3, oraș Murfatlar, jud. Constanța’’

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 104.08 KB
Descărcare 38
pdf.png Proiect de hotarâre privind modificarea și completarea HCL nr. 155 din 29.11.2022 privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind modificarea și completarea HCL nr. 155 din 29.11.2022 privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în vederea închirierii prin licitație publică a imobilului înscris în cartea funciară nr. 100442 Murfatlar, situat în Murfatlar, str. Calea București nr. 44, constând în clădire, regim de înălţime P+1E, în suprafață utilă de 216,82 mp, proprietate publică a Orașului Murfatlar pentru realizarea de servicii medicale – spitalizare de zi

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 96.71 KB
Descărcare 37
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă și a documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii activităților de sortare, compostare, tratare mecano – biologică și depozitare a deșeurilor

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă și a documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii activităților de sortare, compostare, tratare mecano – biologică și depozitare a deșeurilor municipale din UAT Murfatlar, Judet Constanta, fără punerea la dispoziție a infrastructurii și stabilirea tarifelor pentru activitatea de salubrizare prestată de operatorul Sc Iridex Group Salubrizare Srl, pentru anul 2023

Dată 20-01-2023
Dimensiune fișier 152.3 KB
Descărcare 35
pdf.png Proiect de hotarâre privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburant pentru autovehiculele și utilajele din dotarea UAT oraș Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburant pentru autovehiculele și utilajele din dotarea UAT oraș Murfatlar

Dată 20-01-2023
Dimensiune fișier 118.33 KB
Descărcare 35
pdf.png Proiect de hotarâre privind privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Murfatlar, Ciubuc Iuliana - Florentina

Dată 20-01-2023
Dimensiune fișier 93.92 KB
Descărcare 45
pdf.png Proiect de hotarâre privind modificarea și completarea HCL nr. 170/28.12.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind modificarea și completarea HCL nr. 170/28.12.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venitul minim garantat pentru anul 2023

Dată 20-01-2023
Dimensiune fișier 128.55 KB
Descărcare 39
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii spațiilor cu destinația de cabinete medicale, proprietate privată a orașului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea închirierii spațiilor cu destinația de cabinete medicale, proprietate privată a orașului Murfatlar, imobil înscris în CF 104617, situat în orașul Murfatlar, Aleea Lalelelor, nr. 1A, jud. Constanța și a documentațiilor de atribuire aferente licitației publice

Dată 20-01-2023
Dimensiune fișier 96.33 KB
Descărcare 46
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 20-01-2023
Dimensiune fișier 99.19 KB
Descărcare 35
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea imobilelor (terenuri, clădiri)

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice  pentru închirierea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a  orașului Murfatlar

Dată 20-01-2023
Dimensiune fișier 122.57 KB
Descărcare 52
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere a unor imobile de catre Unitatea Administrativ Teritoriala a orașului Murfatlar

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea Regulamentului de închiriere a unor imobile de catre Unitatea Administrativ Teritoriala a orașului Murfatlar pentru desfașurarea activitatilor de utilitate publica

Dată 20-01-2023
Dimensiune fișier 108.54 KB
Descărcare 40
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Clubului Sportiv Orasenesc Murfatlar, pe anul 2023

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Clubului Sportiv Orasenesc Murfatlar, pe anul 2023

Dată 20-01-2023
Dimensiune fișier 91.82 KB
Descărcare 40
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea execuției bugetului Clubului Sportiv Orasenesc Murfatlar pe anul 2022

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind
aprobarea execuției bugetului Clubului Sportiv Orasenesc Murfatlar pe anul 2022

Dată 20-01-2023
Dimensiune fișier 89.53 KB
Descărcare 34
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea execuției bugetului local al orașului Murfatlar, a bugetului împrumuturilor interne și externe pe anul 2022

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea execuției bugetului local al orașului Murfatlar, a bugetului împrumuturilor interne și externe pe anul 2022

Dată 20-01-2023
Dimensiune fișier 121.03 KB
Descărcare 41
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea utilizării definitive a excedentului bugetar al anului 2022 și al anilor precedenți în anul 2023

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea utilizării definitive a excedentului bugetar al anului 2022 și al anilor precedenți în anul 2023

Dată 20-01-2023
Dimensiune fișier 92.11 KB
Descărcare 35
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Înfrățire între Orașul Murfatlar și Orașul General Toshevo

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea încheierii unui Acord de Înfrățire între Orașul Murfatlar, județul Constanța din România și Orașul General Toshevo, Regiunea Dobrich din Bulgaria

Dată 20-01-2023
Dimensiune fișier 96.23 KB
Descărcare 33
pdf.png Proiect de hotarâre privind modificarea și completarea Statutului și Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apă – Canal Constanța”

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind modificarea și completarea Statutului și Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apă – Canal Constanța”

Dată 20-01-2023
Dimensiune fișier 138.61 KB
Descărcare 37
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii contractului de asistență juridică nr. 2361/03.04.2014

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea prelungirii contractului de asistență juridică nr. 2361/03.04.2014

Dată 20-01-2023
Dimensiune fișier 96.08 KB
Descărcare 41
pdf.png Proiect de hotarâre privind aprobarea documentaţiei de alipire a două terenuri identificate prin nr. cadastral 105822 şi nr. cadastral 102787

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind aprobarea documentaţiei de alipire a două terenuri identificate prin nr. cadastral 105822 şi nr. cadastral 102787 în suprafață totală de 9040 mp, ce aparțin domeniului public al Orașului  Murfatlar

Dată 20-01-2023
Dimensiune fișier 97.91 KB
Descărcare 35
pdf.png Proiect de hotarâre privind alegerea președintelui de ședință pe durată determinată

Proiect de hotarâre supus aprobării pentru urmatoarea ședință a Consiliului Local Murfatlar privind alegerea președintelui de ședință pe durată determinată

Dată 20-01-2023
Dimensiune fișier 94.35 KB
Descărcare 38
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.