Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Achiziții publice

Nr. 5701 / 12.07.2021

ANUNT
Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract de „Servicii de asistenta tehnica – dirigentie de santier pentru lucrarile de amenajare si reparatii curte Casa de Cultura in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020”

Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii:

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.
Obiectul contractului: ,,Servicii de asistenta tehnica – dirigentie de santier pentru lucrarile de amenajare si reparatii curte Casa de Cultura in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, finantat prin Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020”.

Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2)

2. Procedura de atribuire aleasă : achizitie directa, in conformitate cu prevederile art. 7 alineat (5) din Legea nr. 98/2016.
3. Locul prestarii serviciilor aferente contractului : Orasul Murfatlar, Judeţul Constanţa
4. Durata contractului de servicii : nu mai tarziu de 12 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrărilor.
5. Oferta se va depune intr-un singur exemplar original (in colet/plic sigilat insotit de scrisoarea de inaintare- formularul 1) si trebuie sa cuprinda:

a. Documente de calificare
Ofertantul va depune urmatoarele documente de calificare:
Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul/obiectele de activitate autorizate.
Formular nr. 2 - Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016

In vederea completarii formularului F2 va aducem la cunostinta ca persoanele cu functie de decizie in cadrul primariei orasului Murfatlar sunt urmatoarele:

Primar Valentin Saghiu, viceprimar Manea Ilie, secretar Vintila Florin,Contabil sef Memet Reise, consilieri locali: Oita Dumitru, Sova Gabriel, Moale Cristina, Branescu Nicu, Marincea Nicolaie, Corman Adrian, Mustafa Belghin, Manea Ilie, Gherghin Nicusor, Samoila Marian, Condurachi Costica, Anton Ion, Pana Ion, Cucuveanu Elena, Turica Despina, Munteanu Mihaela, Cojbuc Dumitru.

b. Propunerea tehnica

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini. Ofertantul va stabili pe proprie răspundere echipa necesară derulării contractului şi trebuie să facă dovada atestării personalului tehnic pentru toate specialitatile solicitate prin autorizatii de diriginti de santier in vigoare la data depunerii ofertei.

c. Propunerea financiara – formularul de oferta nr. 3

Ofertantul va elabora propunerea financiara conform instructiunilor din cadrul caietului de sarcini si instructiunilor din prezentul anunt.

6. Limba de redactare a ofertei: romana.
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 zile de la data deschiderii ofertelor.
8. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA, acesta fiind mentionat distinct.
9. Valoarea estimata a contractului : 7.005,15 lei
10. Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
11.La oferta de baza:

NU se accepta oferte alternative

12. Documentele care insotesc oferta:
a) Scrisoare de inaintare- Formularul 1
b) Imputernicire, daca este cazul
13. Adresa la care se depune oferta: sediul autoritatii contractante, Str. Calea Dobrogei, nr. 1, Orasul Murfatlar, Judeţul Constanţa, si/sau pe adresa de mail :
consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro
14. Data limita pentru depunerea ofertei: 15.07.2021, ora 16:00
15. Documentatia de atribuire anexata prezentului anunt
a) Sectiunea I - Caiet de sarcini
b) Formulare

Note:
1. Ofertantul declarat castigator isi va posta oferta in catalogul electronic produse/servicii/lucrari existent pe www.e-licitatie.ro . Pentru aceasta, este obligatoriu ca participantii sa aiba sau sa isi deschida conturi e utilizatori SEAP.
2. Achizitia va fi postata cu denumirea: Servicii de asistenta tehnica – dirigentie de santier pentru lucrarile de amenajare si reparatii Casa de Cultura in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon 0241/234350, persoana de contact: Responsabil achizitii – Clincu Mihaela

Caietul de sarcini (PDF)
Formulare (DOCX)


 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.