Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Achiziții publice

Nr.  1444/16.02.2022

ANUNT

  Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract privind Elaborare documentație tehnico-economică(studii de teren- geotehnic și topografic, SF- inclusiv studiu peisagistic, și Documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism, documentație aferentă obiectivului de investiții “ AMENAJARE PARC URBAN DE RECREERE- ZONA VEST, ORAȘ MURFATLAR, JUDEȚUL CONSTANȚA”

Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii:
  1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.
Obiectul contractului: Elaborare documentație tehnico-economică (studii de teren- geotehnic și topografic, SF- inclusiv studiu peisagistic, și Documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism, documentație aferentă obiectivului de investiții “ AMENAJARE PARC URBAN DE RECREERE- ZONA VEST, ORAȘ MURFATLAR, JUDEȚUL CONSTANȚA”

CPV principal: 79311100-8 – Servicii elaborare studii (Rev.2)

   2. Procedura de atribuire aleasă : achizitie directa, in conformitate cu prevederile art. 7 alineat (5) din Legea nr. 98/2016.
   3. Locul prestarii serviciilor aferente contractului : Orasul Murfatlar, Judeţul Constanţa
   4. Durata contractului de servicii : 90 zile de la data semnarii contractului.
   5. Oferta se va depune intr-un singur exemplar original (in colet/plic sigilat insotit de scrisoarea de inaintare- formularul 1) si trebuie sa cuprinda:

a.Documente de calificare
Ofertantul va depune urmatoarele documente de calificare:
- Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate (cod/coduri CAEN autorizat) conform obiectului contractului
- Formular nr. 2 - Declaratie de neincadrare in prevederile art. 59 si art.60 alineat (1) literele d) si e) din Legea nr. 98/2016
In vederea completarii formularului F2 va aducem la cunostinta ca persoanele cu functie de decizie in cadrul primariei orasului Murfatlar sunt urmatoarele:
    Primar Cojocaru Gheorghe, viceprimar Samoilă Marian, secretar Ciubuc Iuliana, consilieri locali: Crisan Sorin - Vasile , Samoila Marian, Ibadula Erdin, Cojbic Domnica, Zamosteanu Bogdan-Ionut, Rohozneanu Constantin -Cosmin , Ene Ion, Manea Silviu-George, Anton Ion, Constencov Nufar- Vasile, Butnariu Mihai, Untaru Marian -Ciprian, Vladoi Ion, Bolat Remzi, Grecu Claudiu, Isleam Gihan, Munteanu Marcel.

b.Propunerea tehnica
   Ofertantul va elabora propunerea tehnica conform specificatiilor caietului de sarcini si instructiunilor din prezentul anunt.

c.Propunerea financiara – formularul de oferta nr. 3
   Ofertantul va elabora propunerea financiara conform instructiunilor din cadrul caietului de sarcini si instructiunilor din prezentul anunt.
   Se va completa Formularul 3, cu preţul în lei, fără TVA, oferta prezentată fiind valabilă pe o perioadă de minim 60 de zile de la termenul limită de primire a ofertei.

   6.Limba de redactare a ofertei: romana.
   7.Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data deschiderii ofertelor.
   8.Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA, acesta fiind mentionat distinct.
   9.Valoarea estimata a contractului :127.500 lei fara TVA
   10.Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
   11.La oferta de baza:

oNU se accepta oferte alternative
   12.Documentele care insotesc oferta:
a)Scrisoare de inaintare- Formularul 1
b)Imputernicire, daca este cazul
c)Declaraţie privind evitarea conflictului de interese- Formularul 2
d)Formularul de Oferta-Formular 3
   13.Adresa la care se depune oferta: sediul autoritatii contractante, Str. Calea Dobrogei, nr. 1, Orasul Murfatlar, Judeţul Constanţa, si/sau pe adresa de mail : consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro
   14.Data limita pentru depunerea ofertei: 21.02.2022, ora 15:00
   15.Documentatia de atribuire anexata prezentului anunt
a)Sectiunea I - Caiet de sarcini
b) Formulare
    Note:
   Ofertantul declarat castigator isi va posta oferta in catalogul electronic produse/servicii/lucrari existent pe www.e-licitatie.ro . Pentru aceasta, este obligatoriu ca participantii sa aiba sau sa isi deschida conturi e utilizatori SEAP. Achizitia va fi postata cu denumirea:Elaborare documentație tehnico-economică (studii de teren- geotehnic și topografic, SF- inclusiv studiu peisagistic, și Documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism, documentație aferentă obiectivului de investiții “ AMENAJARE PARC URBAN DE RECREERE- ZONA VEST, ORAȘ MURFATLAR, JUDEȚUL CONSTANȚA”
   1.Pentru operatorii economici care nu au posibilitatea de a detine un cont de utilizator in cadrul SICAP, prezenta achizitie se va desfasura strict in baza prezentului anunt, urmand ca dupa incheierea contractului sa se publice de catre autoritatea contractanta o notificare de atribuire in cadrul SICAP.

   Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon 0241/234350, persoana de contact: Responsabil achizitii – Clincu Mihaela

DOCUMENTE
Caiet de sarcini SF Parc urban cartier Vest oras Murfatlar (PDF)
Formular 1,2,3 (DOC)

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.