Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Achiziții publice

Nr. 5087 / 23.03.2023

ANUNȚ DE PARTICIPARE
“Servicii de paza pentru sediile administrative și  obiectivele de interes local aflate în administrarea U.A.T . oraș Murfatlar,  județul Constanța

Denumirea, adresa, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante: UAT Oraşul Murfatlar, cu sediul în str. Calea Dobrogei, nr. 1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa, tel./fax 0241/234350; 0241/234516

Denumirea achiziție: “Servicii de paza pentru sediile administrative și  obiectivele de interes local aflate în administrarea U.A.T. oraș Murfatlar, județul Constanța”

Cod CPV: 79713000-5 - Servicii de pază

Obiectul/Descrierea contractului: Servicii de paza pentru sediile administrative și  obiectivele de interes local aflate în administrarea U.A.T. oraș Murfatlar, județul Constanța”.  În cadul contractului, se va avea în vedere inclusiv întocmirea Planului de paza și avizarea acestuia de către Poliția orașului Murfatlar. Totodată, se va asigura efectivul de agenți de pază necesar pentru îndeplinirea contractului. Prestatorul va asigura echiparea agenților de pază cu echipament de pază  și de protecție (uniforme, spray-uri paralizante, bastoane de cauciuc, fluiere, lanterne, etc.).

Tip anunț: Procedură proprie servicii prevăzute în Anexa II

Tip contract: Servicii

Valoarea estimata fără TVA: 200.000 lei fără T.V.A/12 luni: 133.333,28 lei fără TVA/8 luni și 66.666,72 lei fără TVA/ 4 luni;

Durata contractului: 8 luni până la 31.12.2023,  cu posibilitatea de prelungire prin aditionare până la 30.04.2024.

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Condiții contract: Prestatorul se obligă să își îndeplinească obligațiile conform ofertei și conform cerințelor stabilite prin intermediul documentației de atribuire.

Modalitatea de plata:  Plata pentru serviciile prestate se va face lunar, pentru serviciile prestate în luna anterioară emiterii facturii fiscale, în termen de 60 de zile de la primirea facturii fiscale de către achizitor.

Condiții participare: Serviciile de pază prevazute în cadrul Anexei II din Legea nr. 98/2016, drept urmare, atribuirea acestora se va face conform procedurii proprii aprobată la nivelul autorității contractante. Procedura proprie și documentația de atribuire sunt regăsite ca anexe a prezentului anunț de participare.

Operatorii economici care depun ofertă în cadrul prezentei proceduri, vor respecta cerințele cuprinse în prezentul anunț de participare și în cadrul documentației de atribuire.

Garanție de participare: Ofertantul va constitui Garantie de Participare în cuantum de: 2.000 lei 

Ofertantul va constitui Garantie de Participare în cuantumul stabilit, pana cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prin virament in contul RO95TREZ2315006XXX015066 deschis la Trezoreria Constanta sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 2 luni de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia trebuie să fie irevocabilă.

Termen limita primire oferte:  (5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului)

Ofertele vor fi depuse pe adresa de e-mail a autoritatii contractante: achizitiipubliceprimaria-murfatlar.ro, sau  la sediul UAT Murfatlar str. Calea Dobrogei, nr. 1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa, pana la data limita de depunere a ofertelor, respectiv 29.03.2023 ora: 15:00;

Ofertele vor fi transmise semnate olograf si electronic.

Ofertanții vor depune și o scrisoare de intenție, conform modelului anexat, în care vor preciza adresa de email și numărul de telefon la care vor putea fi contactați în legătură cu procedura de atribuire.

Termenul limită de a solicita clarificări în legătură cu documentația de atribuire: Orice operator economic interesat să participe la procedura simplificată proprie, are dreptul de a solicita clarificari  sau  inforrnatii suplimentare referitoare la documentatia de  atribuire, pe adresa de e-mail indicata în anunțul de participare procedură proprie. Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde oricarei solicitări de clarificare privind condițiile  de participare la procedura  proprie în termen  de 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

În cazul solicitărilor primite cu mai puțin de 3 zile lucrătoare înainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta va răspunde în măsura în care acest lucru este posibil.

Sursa de finanțare: Bugetul local  

Propunerea tehnica: Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini nr.4937/21.03.2023

Propunerea financiara: Ofertantul va elabora propunerea financiară conform instrucțiunilor din cadrul caietului de sarcini nr.4937/21.03.2023 și a formularelor anexate la prezentul anunț.

Limba de redactare a ofertei: română

 Caiet de sarcini
 Declaratie functii decizie
 Formulare si draft de contract
 Instructiuni pentru ofertanti


 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.