Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Achiziții publice

Nr. 10128 /16.06.2023

ANUNȚ

   Unitatea Administrativ Teritoriala orașul Murfatlar dorește să încheie un contract de prestări servicii privind Serviciul de proiectare DTAC, PT, Asistență tehnică pentru “Reabilitate termică a blocurilor C1, C4, C5 și C6 din orașul Murfatlar, județul Constanța, arondate Asociației de proprietari nr.7 Basarabi”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR/2022/C5.

   Vă prezentăm mai jos principalele repere ale prezentei achiziții:
1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orașul Murfatlar, cu sediul în Str. Calea Dobrogei, nr.1, oraș Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516, achizitiipubliceprimaria-murfatlar.ro.
2.CPV principal: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2)
3.Procedura de atribuire aleasă : achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) și (7), lit.a din Legea nr. 98/2016 privind achiziții publice, cu modificările și completările ulterioare
4.Locul prestarii serviciilor aferente contractului : Orașul Murfatlar, Judeţul Constanţa
5.Durata contractului de servicii : termenul de prestare a contractului de servicii este de 40 zile de la data emiterii ordinului de începere.
6.Modalitatea de depunere a ofertei: în original la sediul autorității contractante sau prin e-mail, în formatul scanat după documentele originale, la adresa fizică, respectiv cea de e-mail, menționate mai sus și trebuie să cuprindă:

   Ofertantul va depune următoarele documente :
Scrisoare de înaintare
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, iar informațiile cuprinse în acesta trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN autorizate din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;
Conform legislației în vigoare, Prestatorul va încheia/prezenta o poliță de Asigurare de Răspundere Civilă Profesională cu o societate de asigurări autorizată conform normelor europene în valoare de cel puțin valoarea contractului. Polița de Asigurare de Răspundere Civilă se va prezenta în termen de 30 de zile de la semnarea contractului

   Propunerea tehnica
Ofertantul va elabora propunerea tehnica conform specificațiilor caietului de sarcini nr.9796/04.11.2022 și instrucțiunilor din prezentul anunț.

   Propunerea financiară
Propunerea financiară va conține valoarea serviciilor ofertate fără și cu TVA, oferta prezentată fiind valabilă pe o perioadă de minim 30 de zile, de la termenul limită de primire a ofertei.
7.Limba de redactare a ofertei: romana.
8.Oferta care depășește valoarea estimată va fi respinsă.
9.Valoarea estimată a contractului : 270.000 lei fără TVA
10.Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut
11.La oferta de bază: NU se acceptă oferte alternative
12. Garanție de bună execuție: Cuantumul de 10% din valoarea totală a contractului fără TVA, în conformitate cu prevederile art.154 alin.3 și 4 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată.
12.Caiet de sarcini nr.9796/13.06.2023
13.Adresa la care se depune oferta: sediul autoritatii contractante, str. Calea Dobrogei, nr. 1,
Orasul Murfatlar, Judeţul Constanţa, si/sau pe adresa de mail :achizitiipubliceprimaria-murfatlar.ro
14.Data limita pentru depunerea ofertei: 21.06.2023, ora 15:00

Note:
1.Ofertantul declarat câștigător își va posta oferta în catalogul electronic produse/servicii/lucrări existent pe www.e-licitatie.ro. Pentru aceasta, este obligatoriu ca participanții să aibă sau să își deschidă conturi de utilizatori SICAP. Achiziția va fi postată cu denumirea: Serviciul de proiectare DTAC, PT, Asistență tehnică pentru “Reabilitate termică a blocurilor C1, C4, C5 și C6 din orașul Murfatlar, județul Constanța, arondate Asociației de proprietari nr.7 Basarabi.
2.Pentru operatorii economici care nu au posibilitatea de a deține un cont de utilizator în cadrul SICAP, prezenta achiziție se va desfășura strict în baza prezentului anunt, urmând ca după încheierea contractului să se publice de către autoritatea contractantă o notificare de atribuire în cadrul SICAP.

DOCUMENTE
 Caietul de sarcini

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.