Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Achiziții publice

Nr. 9828 /13.06.2023

ANUNȚ

    Unitatea Administrativ Teritoriala orașul Murfatlar dorește să încheie un contract de prestări servicii privind servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice în cadrul obiectului de investiții “Reabilitare și modernizare străzi în orașul Murfatlar, Județul Constanța”, în baza Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.1473/2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”.

Vă prezentăm mai jos principalele repere ale prezentei achiziții:
1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orașul Murfatlar, cu sediul în Str. Calea Dobrogei, nr.1, oraș Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516, achizitiipubliceprimaria-murfatlar.ro.
2. CPV principal: 79418000-7 Servicii de consultanță în achiziții publice (Rev.2)
3.Procedura de atribuire aleasă : achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) și (7), lit.c din Legea nr. 98/2016 privind achiziții publice, cu modificările și completările ulterioare
4. Locul prestarii serviciilor aferente contractului : Orașul Murfatlar,str.Calea Dobrogei nr.1, Judeţul Constanţa
5.Durata contractului de servicii : Contractul se va derula începând cu data semnării ultimei părți, pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare nr.1158/02.05.2023/7770/08.05.2023, pentru Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții “drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților”
6.Modalitatea de depunere a ofertei: în original la sediul autorității contractante sau prin e-mail, în formatul scanat după documentele originale, la adresa fizică, respectiv cea de e-mail, menționate mai sus și trebuie să cuprindă:

 Propunerea tehnică
Ofertantul va elabora propunerea tehnica conform specificațiilor caietului de sarcini nr.9661/09.06.2023 și instrucțiunilor din prezentul anunț.

Propunerea financiară
Propunerea financiară va conține valoarea serviciilor ofertate fără și cu TVA, oferta prezentată fiind valabilă pe o perioadă de minim 30 de zile, de la termenul limită de primire a ofertei.

7. Limba de redactare a ofertei: romana.
8. Valoarea estimată a contractului : 25.000 lei fără TVA, conform Deviz general al obiectivului de investiție “Reabilitare și modernizare străzi în orașul Murfatlar, județul Constanța”.
9. Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut
10. Garanție de bună execuție: nu este cazul
11. Caiet de sarcini nr.9661/09.06.2023
12. Adresa la care se depune oferta: sediul autoritatii contractante, str. Calea Dobrogei, nr. 1,
Orasul Murfatlar, Judeţul Constanţa, si/sau pe adresa de mail :achizitiipubliceprimaria-murfatlar.ro
13. Data limita pentru depunerea ofertei: 15.06.2023, ora 10:00

Note:
1.Ofertantul declarat câștigător își va posta oferta în catalogul electronic produse/servicii/lucrări existent pe www.e-licitatie.ro. Pentru aceasta, este obligatoriu ca participanții să aibă sau să își deschidă conturi de utilizatori SICAP.
Pentru operatorii economici care nu au posibilitatea de a deține un cont de utilizator în cadrul SICAP, prezenta achiziție se va desfășura strict în baza prezentului anunt, urmând ca după încheierea contractului să se publice de către autoritatea contractantă o notificare de atribuire în cadrul SICAP

DOCUMENTE 
 Caietul de sarcini

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.