Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs

   Primăria oraşului Murfatlar,  cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa, organizează concurs conform Legii nr. 188/1999 pentru ocuparea unei (1) funcţii publice de executie vacante: inspector clasa I gradul profesional principal compartimentul ADPP urmarirea veniturilor, executari silite, achizitii publice

   Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei oraşului Murfatlar astfel:  
   - Proba scrisă în data de 20,05,2019 ora 10,00 ,
   - Proba interviu data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă

   Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
   - studii superioare cu diploma de licenţă în ştiinţe financiar contabile
   - vechime : 5ani vechime în specialitatea studiilor    Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, respectiv pana pe 08.05.2019, la sediul Primăriei oraşului Murfatlar   

   În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III - a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
   - formularul de înscriere prevazut în anexa nr. 3
   - curriculum vitae, model comun european
   - copia actului de identiatate
   - copia diplomei de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfectionări
   - copia carnetului de muncă sau adeverinţelor eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesară   ocupării funcţiei publice
   - copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatulu
   - cazierul judiciar
   - declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al securităţii sau colaborator al acesteiac.

   Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
   Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
   În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Bibliografia:
- Constituţia României
- Legea nr. 215/2001 – legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările la zi;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și completările la zi;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările la zi;
- Legea 227/2015 - Codul fiscal, Titlul IX - Impozite și taxe locale;
- Legea 207/2015- privind Codul de procedură fiscală, Titlul VII - Colectarea creanțelor fiscale    Relaţii suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs:
   La sediul instituție Primăriei oraşului Murfatlar. Persoană de contact: Zugravu Simona – consilier grad profesional superior,  telefon/fax: 0241234350, E-mail : consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro

Formular de inscriere (format DOCX)


Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.