Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

   Primăria oraşului Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa,  în baza  Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ organizează concurs recrutare funcţie publică  de execuţie vacantă, IdPost 236923, consilier, clasa I, grad profesional superior, compartiment administrarea domeniului public şi privat, urmărirea veniturilor, executări silite, achiziţii publice, Serviciul buget, finanţe, contabilitate

   Condiţii specifice de participare la examen:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani;
- să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevazute la art. 465 alin. (1) din Codul administrativ.

  Data, ora şi locul de desfăşurare a examenului:
- proba scrisă  în data de 14.02.2020, ora  10,00, la sediul primăriei.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucrătoare după susţinerea probei scrise

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției, in perioada 14.01.2020 -  03,02,2020, inclusiv
Anuntul se publica in data de 14.01.2020 pe pagina de internet a primariei Murfatlar si pe site-ul ANFP, alte informatii, bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la locul de desfăşurare a concursului şi pe pagina de internet a Primariei orasului Murfatlar, la secţiunea special creată în acest scop.

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției, in perioada 14.01.2020 -  03,02,2020.
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei orasului Murfatlar.
Atributiile stabilite au avut in vedere aplicarea Legii 98/2016 achizitii publice, LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Legii 227 privind Codului Fiscal, Legea nr. 273/2006 privind  finantele publice locale, Legii nr.  nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală,
- Organizeaza sau planifica activitatile de achizitii publice in cadrul Primariei orasului Murfatlar.
- aplica corect legislatia in vigoare privind achizitiile publice;
- elaboreaza strategia de achizitii publice;
- intocmeste dosarul de licitatie publica;
- deruleaza procedurile specifice de achizitie publica;
- gestioneaza contestatiile formulate in procedura de atribuire a contractului;
- Incarcarea documentelor privind procedurile de atribuire în SICAP
- Publicarea Documentatiilor de atribuire în SICAP
- Publicarea invitatiilor / anunţurilor de participare în SICAP
- Participarea in calitate de presedinte sau membru la deschiderea si evaluarea ofertelor.
- Intocmirea proceselor verbale ale şedinţelor de deschidere a ofertelor.
- Administrare dosar: intocmirea solicitarilor privind completarea documentelor lipsa; verificarea documentelor trimise in completare de ofertanti; corespondenta scrisa cu acestia (ex. Solicitare justificări oferte pret; solicitare oferte finale de pret in vederea departajarii)
- Intocmirea Rapoartelor de adjudecare
- Intocmirea comunicărilor privind rezultatul procedurii si acceptarea ofertelor castigatoare si transmiterea lor catre ofertanti.
- Inregistare contracte de achizitie publica in sistemul electronic .
- Intocmire documente constatatoare la procedurile pentru care raspunde.
- Achiziţii directe în SEAP precum şi notificarea acestora în SEAP atunci cand este cazul.
- Intocmirea si publicarea anunturilor de atribuire
- sa informeze de indata conducerea despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
- Inventariaza si tine evidenta spatiilor cu alta destinatie decat locuinta si face propuneri in vederea inchirierii, concesionarii sau vanzarii acestora.
- Participa la elaborarea documentatiilor pentru organizarea  unor astfel de licitatii si informeaza in scris participantii la licitatii despre rezultatul acestora,  anunta persoanele castigatoare si termenul pentru care se incheie contractul
- Asigura punerea in posesie a bunurilor adjudecate in urma licitatiilor publice.
- Arhiveaza documentele financiar contabile.
- Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal trebuie:
   - Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal
   - Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;
   - Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
   - Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;
   - Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
   - Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator;
   - Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.

Bibliografia:
- Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- Constitutia Romaniei
- Legea 98/2016 achizitii publice,
- Legea nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii,
- Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
- Legea 227/2015 - Codul fiscal, Titlul IX - Impozite și taxe locale;
- Legea 207/2015- privind Codul de procedură fiscală, Titlul VII - Colectarea creanțelor fiscale
- Legea nr. 273/2006 privind  finantele publice locale Date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro,  persoană de contact: Zugravu Simona – consilier grad profesional superior

Documente ANEXATE
Opis documente inscriere la concurs RECRUTARE (PDF)
Formular de inscriere (DOC)
Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 din 2008 (DOC)

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.