Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

   Primăria oraşului Murfatlar,  cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa,  în baza  Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ organizează concurs recrutare funcţie publică  de executie vacantă, IdPost 456492, inspector, clasa I, grad profesional principal, compartiment administrarea domeniului public si privat, urmarirea veniturilor, executari silite, achizitii publice, serviciul buget, finante, contabilitate

   Condiţii specifice de participare la examen:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;
- să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevazute la art. 465 alin. (1) din Codul administrativ.

   Data, ora şi locul de desfăşurare a examenului:
- proba scrisă  în data de 21.02.2020, ora  10,00, la sediul primăriei.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucrătoare după susţinerea probei scrise

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în  termen  de  20 zile de la data publicării anunţului, in perioada 22.01.2020 -  10,02,2020
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei orasului Murfatlar.

   Atributiile stabilite au avut in vedere aplicarea Legii 227 privind  Codului Fiscal, Legea nr. 273/2006 privind  finantele publice locale ; Legea nr.  nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală
-Desfăşoară activităţi de executare silită asupra bunurilor şi veniturilor urmăribile ale persoanelor juridice în vederea realizării creanţelor fiscale ;
-Întocmeşte şi răspunde de întocmirea actelor necesare executării silite, înştiinţări de plată, somaţii, titluri executorii, popriri bancare după expirarea termenelor scadente de plată conform legii şi asigură transmiterea lor către contribuabili şi unităţile bancare, aplică sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile.
-Emite decizii de calcul a obligaţiilor fiscale, accesorii, cheltuieli de executare silită sau alte sume
-Identifică conturile în lei sau în valută ale debitorilor, persoane juridice, precum şi alte venituri ale debitorilor, în vederea aplicării procedurii de executare silită
-Asigură şi răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare privind înfiinţarea popririlor pe veniturile şi disponibilităţile băneşti deţinute cu orice titlu de debitori persoane juridice
-Asigură înştiinţarea în scris a băncilor pentru sistarea totală sau parţială a indisponibilizării conturilor şi reţinerilor în situaţia în care debitorul face plata în termenul prevăzut în somaţie
-Asigură evidenţa debitorilor insolvabili
- Asigura incasarea impozitelor si taxelor locale si a altor surse de venit ce apartin bugetului local
-Asigura gestionarea numerarului si respectarea operatiunilor de casa
-Intocmeste foile de varsamant si depune sumele incasate ;
-Primeste procesele verbale de amenzi;
-Confirma primirea proceselor verbale de amenzi,;
-Intocmeste borderourile de debite pentru amenzi, si le inmaneaza operatorului de rol;
-opereaza in registrul de evidenta speciala borderourile de debite stabilite si descarca borderourile desfasuratoare de depunere a sumelor incasate
-Urmareste incasarea debitelor provenite din concesionarea unor terenuri pentru constructia de locuinte, activitati comerciale, prestari servicii si  activitati industriale.
-Asigură ţi răspunde de păstrarea secretului fiscal şi a confidenţialităţii documentelor şi informaţiilor în condiţiile legii

Bibliografia:
- Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- Constitutia Romaniei
- Legea 227/2015 - Codul fiscal, Titlul IX - Impozite și taxe locale;
- Legea 207/2015- privind Codul de procedură fiscală, Titlul VII - Colectarea creanțelor fiscale
- Legea nr. 273/2006 privind  finantele publice locale

   Date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro,  persoană de contact: Zugravu Simona – consilier grad profesional superior

Documente ANEXATE
Opis documente inscriere la concurs RECRUTARE (PDF)
Formular de inscriere (DOC)
Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 din 2008 (DOC)

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.