Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs

   Primăria oraşului Murfatlar,  cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa,  în baza  Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ organizează concurs recrutare funcţie publică  de execuţie vacantă, IdPost 236911, consilier, clasa I, grad profesional principal, compartiment urbanism şi amenajarea teritoriului, structura arhitectului şef

Condiţii specifice de participare la examen:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;
- să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevazute la art. 465 alin. (1) din Codul administrativ.

Data, ora şi locul de desfăşurare a examenului:
- proba scrisă  în data de 24.02.2020, ora  10,00, la sediul primăriei.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucrătoare după susţinerea probei scrise

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției, in perioada 23.01.2020 -  11,02,2020.

   După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei orasului Murfatlar.
   Scopul principal al postului  - Verificarea/urmărirea lucrarilor de investitii  finantate din bugetul local sau din surse atrase aprobate in bugetul local; Urmarirea comportarii in exploatare si postutilizarea constructiilor proprietatea orasului si urmarirea realizarii si receptia documentatiilor tehnice (SF si PT + CS + DDE) si documentalior de urbanism realizate si/sau aprobate de catre autoritatile locale.

ATRIBUTIILE stabilite in baza Legii 50/1991(r), modificata si completata si Legea 350/2001 modificata si completata, Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al contructiilor existente
- Urmăreste realizarea documentatiilor tehnice pentru proiecte de investitie sau reparatii/ reabilitări, fazele: SF (Studiu de fezabilitate), DALI (Documentatie de Avizare a Lucrărilor de Interventie), PT (Proiect Tehnic), CS (Caiete de sarcini) si DDE (Desene si Detalii de Executie) finantate de la Bugetul Local, UE sau alte surse atrase si/sau aprobate de către Consiliul Local al orasului.
- Urmăreste, colaborează si după caz, participă la realizarea documentatiilor de urbanism: PUG (Plan Urbanistic General) cu RLU (Regulamentul Local de Urbanism) aferent, PUZ (Plan Urbanistic Zonal) cu RLU aferent si PUD (Plan Urbanistic de Detaliu) de la initiere indiferent dacă este Consiliul Local, persoană juridică sau persoană fizică, până la aprobarea documentațiilor de către Consiliul Local
- Primeste si verifică din punct de vedere legal continutul documentelor repartizate pentru eliberarea Certificatelor de Urbanism, le restituie sau întocmeste Certificatele de Urbanism, le semnează pentru Arhitectul sef al orasului si le înaintează pentru aprobare si semnare la Secretar si Primar, le transmite în termen beneficiarului/ solicitantului, direct pe bază de semnătură de primire sau prin postă cu confirmare de primire
- Primeste si verifică din punct de vedere legal continutul documentatiilor repartizate pentru eliberarea Autorizatiilor de construire, le restituie sau  întocmeste Autorizatiile de construire, le semnează pentru Arhitectul sef al orasului, le înaintează pentru aprobare si semnare către Secretar si Primar, le transmite în termen beneficiarului/solicitantului, direct pe bază de semnătură de primire sau prin poștă cu confirmare de primire
- Urmareste comportarea în exploatare si  postutilizarea constructiilor, pastrează cartile tehnice ale constructiilor proprietatea orasului si anunta  conducerea primăriei si Serviciul privind întreținerea și administrarea domeniului public și privat al orașului despre producerea unor evenimente si completeaza ori de cate ori este necesar  in Jurnalul de evenimente din Cartea tehnica a constructiilor apartinand  patrimoniului  public si privat al orasului, aflate in administrarea/ inventarul Primăriei, Consiliului local si răspunde de buna lor păstrare.
- Verifică din punct de vedere al continutului documentatiile repartizate care au fost primite de la Consiliul Judetean Constanta pentru emiterea Avizului Primarului, le restituie sau întocmeste Avizul Primarului  în termenul legal, îl semnează pentru Arhitectul sef, îl înaintează pentru aprobare si semnare către Secretar si Primar si-l înaintează beneficiarului/ solicitantului direct pe bază de semnătură de primire sau prin postă cu confirmare de primire.
- Urmareste pe teren respectarea documentatiilor tehnico-economice si după caz, avizează situatiile de lucrări executate pentru obiectivele de investitiii publice conform autorizatiilor de construire eliberate si respectiv pentru lucrarile  de reparatii/ reabilitare finantate de la bugetul Local, fonduri atrase (Guvern sau UE) si/sau aprobate de Consiliul Local al orasului.
- Participa din punct de vedere tehnic la organizarea licitatiilor pentru închirieri, concesionări sau vânzări de bunuri proprietatea publică sau privată a orasului, pentru achizitii publice de servicii, achizitii publice de lucrari de investitii, intretinere si  reparatii/reabilitari organizate de catre Consiliul local si/sau Primar.
- Participa la receptiile la terminarea lucrarilor si la receptiile finale ce se efectueaza la obiectivele de investitii si/sau reparatii/reabilitari realizate din bugetul local, din fonduri guvernamentale, europene si din alte surse atrase, la  lucrarile de intretinere si participa sau receptioneaza documentatii tehnice de investitii/ reparatii sau documentatii de urbanism, dupa caz.
- Rezolva si raspunde in termen la corespondenta primita si transmite in termen datele solicitate inclusiv statistice catre institutiile abilitate
- Gestionează baza de documente si informații necesare bunei functionări a activității de urbanism de la nivelul structurii Arhitectului sef din Primărie în interesul orasului

Bibliografia:
- Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- Constitutia Romaniei,
- Legea 50/1991(r), modificata si completata  
- Legea 350/2001 modificata si completata,
- Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991,
- OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al contructiilor existente

   Date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro,  persoană de contact: Zugravu Simona – consilier grad profesional superior

Documente ANEXATE
Opis documente inscriere la concurs RECRUTARE (PDF)
Formular de inscriere (DOC)
Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 din 2008 (DOC)

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.