Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

Primăria oraşului Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa, în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; organizează concurs recrutare funcţie publică de execuţie vacantă, referent, clasa III, grad profesional superior, IdPost 437367, compartimentul impozite si taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar.
Anunţul se publică în data de 20.11.2020 pe pagina de internet a primăriei şi pe site-ul ANFP, alte informaţii, bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la locul de desfăşurare a concursului şi pe pagina de internet a Primăriei oraşului Murfatlar, la secţiunea special creată în acest scop.

   Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
- proba scrisă în data de 23.12.2020, ora 10,00, la sediul primăriei.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucrătoare după susţinerea probei scrise

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, în perioada 20.11.2020 - 09.12.2020 inclusiv si vor contine in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din HG 611/2008, actualizata, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
   După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primăriei oraşului Murfatlar.

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii liceale respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani
- Sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 465: Condiţii de ocupare a unei funcţii publice, din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi , respectiv 40 ore/saptamana.

   Bibliografia:
- Constitutia Romaniei -republicata
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul I şi II ale Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 227/2015 - Codul fiscal, actualizat, Titlul IX - Impozite și taxe locale;
- Legea 207/2015- privind Codul de procedură fiscală, Titlul VII - Colectarea creanțelor fiscale, actualizat
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata
NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

  Atributiile postului stabilite au avut in vedere aplicarea Legii 227/2015, privind Codul Fiscal, actualizat, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
   Primeste declaratiile privind obligatiile de plata a impozitelor si taxelor locale de la persoanele fizice ;
Intocmeste dosarul fiscal, atribuirea numarului de rol si evidenta matricola;
Stabileste debitele si intocmeste borderourile de debite;
Intocmeste si transmite înstiintarile de plata pentru debitele curente si restante;
Opereaza la zi registrele rol pentru persoanele fizice si juridice.
Asigura incasarea impozitelor si taxelor locale si a altor surse de venit ce apartin bugetului local 
Asigura gestionarea numerarului si respectarea operatiunilor de casa 
Intocmeste foile de varsamant si depune sumele incasate ;
Intocmeste formele de restituire, compensare si virare a plusurilor incasate in conditiile legii ;
Efectueaza punctajul între înregistrarile din registrul agricol si înregistrarile din evidenta fiscala 
Primeste cereri pentru amanari sau reduceri la plata a impozitului pe cladiri, teren si autoturisme de la persoanele fizice indreptatite;
Calculeaza majorarile de intarziere si transmite contribuabililor prin instiintari de plata, somatii pentru incasarea debitelor;
Participa la întocmirea listei de ramasita si suprasolviri, le preia in anul urmator si urmareste incasarea acestora;
In cazul in care se constata o greseala sau o omitere a unor bunuri supuse impozitarii in dosarele fiscale va recalcula debitul pe o perioada anterioara prevazuta de lege si va urmari incasarea lor;
Primeste cereri si elibereaza certificatele fiscale privind datoriile fiscale ale contribuabililor.

   Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal trebuie:
-Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal
-Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;
-Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
-Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;
-Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
-Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator;
-Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.
Va respecta regulamentul de ordine interna al institutiei

   Date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier grad profesional superior

Formulare tipizate
Curriculum vitae (DOC)
Formular de inscriere (DOC)

OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS DE RECRUTARE (PDF)


REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

    1.Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 334 din 19.11.2020 pentru concursul de recrutare funcţie publică de execuţie vacantă, consilier, clasa I, grad profesional debutant, IdPost 236911, compartimentul impozite si taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, organizat în data de 23.12.2020, ora 10,00 - proba scrisă, formată din următorii membrii :
      1.Sova Cozma Mirela - președinte (consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior
      2.Ciubuc Iuliana Florentin - membru (inspector, clasa I, gradul profesional superior
      3.Ion Mariana Ancuta - membru (inspector, clasa I, grad profesional principal)
          Zugravu Simona - consilier, clasa I, grad profesional superior, serviciul buget, finanţe, contabilitate - Secretar comisie 
s-au întrunit astazi 11.12.2020 ora 12.00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs. In urma verificarii dosarelor comisia de concurs a stabilit urmatoarele:

Nr.
crt
Numele si prenumele Rezultat OBSERVATII
1. BILDEA DIANA ANCA  ADMIS  
       

Comisia concurs:
    1.Sova Cozma Mirela - președinte (consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior
    2.Ciubuc Iuliana Florentin - membru (inspector, clasa I, gradul profesional superior
    3.Ion Mariana Ancuta - membru (inspector, clasa I, grad profesional principal)
Rezultatul selectiei dosarelor, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul primariei de catre secretarul comisiei de concurs.
Zugravu Simona - secretar comisie


REZULTATUL PROBEI SCRISE
la concursul pentru ocupareafunctiei publice de referent, clasa III,
compartiment impozite si taxe, perioada nedeterminata din 23.12.2020, ora 10,00

   Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 334/19,11,2020 si 392/23.12.2020, în vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie vacante - referent, clasa III, s-au întrunit astazi 23,12,2020 ora 13.30 pentru verificarea si notarea lucrarilor candidatilor care au sustinut proba scris la concurs.

In urma verificarii si notarii lucrarilor, membrii comisiei de concurs, au stabilit urmatoarele rezultate :

Nr.
crt
Numele si prenumele Punctaj Rezultat OBSERVATII
1. BILDEA DIANA ANCA 24 RESPINS  
         

Comisia de concurs:
Ciubuc Iuliana Florentina
Onisor Laura Florentina
Sova Cozma Mirela

   Rezultatul probei scrise, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul institutiei, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 23.12.2020 la ora 16,00.
   Proba interviu nu se va desfasura deoarece nici un candidat nu a fost declarat admis.

Zugravu Simona - secretar comisie

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.