Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

Nr. 3363/26.04.2021

   Primăria oraşului Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa, în baza Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; organizează concurs/examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionari publici de execuție:
Condiţii specifice de participare la examen:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului/examenului:
- proba scrisă în data de 28.05.2021, ora 10,00, la sediul primăriei.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data publicarii anuntului, respectiv in perioada 26.04.2021 - 17.05.2021.

Bibliografia:
- Constitutia Romaniei -republicata
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul I şi II ale Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea Politiei Locale nr.155/2010;
- HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Politiei Locale.
Date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier grad profesional superior

Intocmit,
Zugravu Simona


Nr. 4042/19.05.2021

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

   Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar  nr. 173 din 26.04.2021 pentru examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionari publici de execuție, organizat în data de 28.05.2021, ora 10,00 - proba scrisă, data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise, formată din următorii membrii :
1. Ciubuc Iuliana Florentina- președinte (inspectorr, clasa I, grad profesional superior )
2. Onisor Laura Florentina (inspector, clasa I, gradul profesional superior)
3. Sova Cozma Mirela - membru (consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal)
 Zugravu Simona - consilier, clasa I, grad profesional superior, serviciul buget, finanţe, contabilitate - Secretar comisie
s-au întrunit astazi 19.05.2021 ora 10.00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea dosarelor depuse în vederea participarii la examen. In urma verificarii dosarelor comisia de concurs a stabilit urmatoarele:

Nr.
crt
Numele si prenumele rezultat NR. /DATA DOSAR OBSERVATII
1. VISAN DANIEL RODINEL ADMIS 3769/12.05.2021   

Comisia concurs:
Ciubuc Iuliana Florentina- președinte  
Onisor Laura Florentina - membru
Sova Cozma Mirela - membru Zugravu Simona consilier, clasa I, grad profesional superior - Secretar comisie Rezultatul selectiei dosarelor, va fi afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul primariei de catre secretarul comisiei de concurs, azi 19.05.2021, ora 12,30.


REZULTATUL
punctajului obtinut la proba scrisa la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionari publici de execuție, organizat în data de 28.05.2021, ora 10,00 - proba scrisă, la sediul primariei orasului Murfatlar

   Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 173 din 26.04.2021 pentru examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionari publici de execuție, organizat în data de 28.05.2021, ora 10,00 - proba scrisă, data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise, formată din următorii membrii :
1. Ciubuc Iuliana Florentina- președinte (inspectorr, clasa I, grad profesional superior )
2. Onisor Laura Florentina (inspector, clasa I, gradul profesional superior)
3.  Sova Cozma Mirela - membru (consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal)
Zugravu Simona - consilier, clasa I, grad profesional superior, serviciul buget, finanţe, contabilitate - Secretar comisie
s-au intrunit astazi 28.05.2021 ora 13,30 pentru verificarea lucrarilor candidatilor care au sustinut proba scrisa la examenul de promovare funcţiei publice de executie.
In urma verificarii lucrarilor a rezultat urmatorul punctaj.

Nr.
crt
Serviciul/compartimentul Numele si prenumele candidatului Functia pentru care a sustinut concursul/examenul Nr candidati/post  Punctaj acordat  Admis/Respins pentru interviu
1. Politie locala/comp. Ordinea publica, linistea publica si paza bunurilor, circulatia pe drumurile publice VISAN DANIEL RODINEL Politist local, clasa I, grad profesional superior  1 90 ADMIS

Afisat astazi 28.05.2021, ora 14,30
Proba interviu va avea loc, la data de 28.05.2021 ora 15,00
Comisia concurs:
Ciubuc Iuliana Florentina- președinte
Onisor Laura Florentina - membru
Sova Cozma Mirela - membru

Zugravu Simona consilier, clasa I, grad profesional superior - Secretar comisie 


REZULTATUL
punctajului obtinut la proba interviu
examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionari publici de execuție, organizat în data de 28.05.2021, ora 10,00 - proba scrisă, la sediul primariei orasului Murfatlar

   Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 173 din 26.04.2021 pentru examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionari publici de execuție, organizat în data de 28.05.2021, ora 10,00 - proba scrisă, s-au intrunit astazi 28.05.2021 ora 15,00 pentru sustinerea probei interviu pentru candidatii care au fost admisi la proba scrisa la examenul de promovare in grad superior pentru funcţii publice de executie
In urma interviuluir a rezultat urmatorul punctaj.

Nr.
crt
Serviciul/compartimentul Numele si prenumele candidatului Functia pentru care a sustinut concursul/examenul Nr candidati/post Punctaj acordat Admis/Respins pentru interviu
1. Politie locala/comp. Ordinea publica, linistea publica si paza bunurilor, circulatia pe drumurile publice VISAN DANIEL RODINEL Politist local, clasa I, grad profesional superior  1 95 ADMIS

Afisat astazi 28.05.2021, ora 15,30
- candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot formula contestatii la secretariatul comisiei si o pot depune in termen de 24 de ore de la data afisarii.

Comisia concurs:
Ciubuc Iuliana Florentina- președinte
Onisor Laura Florentina - membru
Sova Cozma Mirela - membru

Zugravu Simona consilier, clasa I, grad profesional superior - Secretar comisie 


REZULTAT FINAL
EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL DIN DATA DE 28.05.2021

Nr.
crt
Serviciul/compartimentul Numele si prenumele Functia pentru care a sustinut concursul/examenul Nr candidati/post Punctajproba scrisa- puncte Punctaj interviu - puncte Punctaj final puncte Admis / Respins
1. Politie locala/comp. Ordinea publica, linistea publica si paza bunurilor, circulatia pe drumurile publice VISAN DANIEL RODINEL Politist local, clasa I, grad profesional superior 1 90 95 185 ADMIS

Comisia concurs:
Ciubuc Iuliana Florentina- președinte
Onisor Laura Florentina - membru
Sova Cozma Mirela - membru

Zugravu Simona consilier, clasa I, grad profesional superior - Secretar comisie 


 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.