Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs
Nr. 6405/28.06.2022
 
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (23), art. 480 precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și cumpletările ulterioare, vă comunicăm că în cadrul Primariei orasului Murfatlar va avea loc în data de 15.07.2022 examenul de promovare în clasă, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.
Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare: examenul se va desfăşura la sediul Primariei orasului Murfatlar, Strada Calea Dobrogei, nr. 1, Murfatlar, judetul Constanta,  proba scrisă – 15 iulie 2022, ora 10,00 şi interviul – 19 iulie 2022, ora 10,00.
Condițiile de participare la examenul de promovare:
Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.
Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte:
 

Denumire
functie
 publica

Categorie

Clasa

Grad
profesional 
deținut

Compartimentul

referent

executie

III

asistent

Cadatru tehnic 
imobiliar

         
 
   Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data publicării anunţului privind organizarea examenului de promovare în clasă şi conţine în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoara activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.
Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la sediul primariei orasului Murfatlar şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 145 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.
Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 08:00 – 16,30 de luni până joi, iar vineri 08:00 – 14,00, date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516, e-mail: simona.zugravuAt signprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier clasa I grad profesional superior
 
BIBLIOGRAFIE/TEMATICA EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ – COMPARTIMENTUL CADASTRU TEHNIC IMOBILIAR
1.OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI a;
2.Constituţia României, republicată;/integral
3.Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;/integral
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare/ integral.
5.Legea 7/1996 privind cadastrul si publicitati imobiliare cu modificarile si completarile ulterioare;/integral
6.Legea 350/2001 privind Amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile si completarile ulterioare/ integral
 
DOCUMENTE:
Nr 6668 / 05.07.2022
 
Rezultatul selecţiei dosarelor 
de înscriere la examenul de promovare în clasă, funcţionari publici, 
organizat în data de 15.07.2022, ora 10,00 - proba scrisă
 
 

Numărul de
înregistrare
 atribuit 
dosarului de 
înscriere la 
concurs /
examen /
data

Funcţia publică
detinuta

Funcţia publică 
pentru care
 se concureaza

Rezultatul
 probei 
de selecție
 a dosarelor

Motivul
 respingerii 
dosarului

6450 / 29.06.2022

Referent, clasa III, 
grad profesional
 asistent

Inspector, clasa I, 
grad profesional 
asistent

Admis

-

 
 
   Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
 
   Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei scrise, în data de 15.07.2022, la ora 10,00, la sediul primariei orasului Murfatlar.
 
   Rezultatul selectiei dosarelor, se afiseaza pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si la sediul Primariei orasului Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.
 
   Afişat azi 05.07.2022, ora 14,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 

Nr 7163/19.07.2022

Rezultatul probei scrise
la examenul de promovare în clasă, funcţionari publici,
organizat în data de 15.07.2022, ora 10,00 - proba scrisă

Numărul de 
înregistrare
 atribuit dosarului 
de înscriere la 
concurs /
examen /
data

Funcţia
publică
detinuta

Funcţia publică 
pentru care se
 concureaza

Punctaj
proba 
scrisa /
puncte

Rezultatul 
probei
 de selecție a 
dosarelor

6450/29.06.2022

Referent, clasa III,
 grad profesional
asistent

Inspector, clasa I, 
grad profesional 
asistent

66

Admis

 Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei interviu, în data de 21.07.2022, la ora 12,00, la sediul primariei orasului Murfatlar.

Rezultatul selectiei dosarelor, se afiseaza pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si la sediul Primariei orasului Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.

Afişat azi 19.07.2022, ora 14,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro


 Nr 7300/25.07.2022

  
Rezultatul probei interviu
 
la examneul susţinut în data de 15.07.2022, ora 10,00 proba scrisa, pentru promovare in clasa functionari publici de executie, 20.07.2022, ora 15,00 proba interviu
 

Numele si prenumele
 candidatului

Functia publica
 detinuta

Functia
 pentru care
 a sustinut 
examenul

Punctaj 
acordat

Admis /
Respins 
 proba: 
interviu

Obs

6450/29.06.2022

Referent, clasa III, 
grad profesional 
asistent

Inspector, clasa I, 
grad profesional
 asistent

84

admis

 
 
Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
Afişat azi 25.07.2022, ora 11,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 
Nr 7301/25.07.2022
 
Rezultatul final
 
la examneul susţinut în data de 15.07.2022, ora 10,00 proba scrisa, pentru promovare in clasa functionari publici de executie, 20.07.2022, ora 15,00 proba interviu
 
 

Numărul de
 înregistrare
atribuit
dosarului de
înscriere 
la concurs

Functia
publica 
detinuta

Functia
pentru
care a 
sustinut
examenul

Punctajul
obținut la
proba 
scrisa

Punctajul
obținut la 
proba
interviu

Punctajul
final 
obținut la
 examen

Rezultatul
final

6450 / 
29.06.2022

Referent,
clasa III, 
grad 
profesional 
asistent

Inspector,
clasa I,
grad
profesional
 asistent

66

84

150

Admis

 
 
Afişat azi 25.07.2022, ora 11,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 
 
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.