Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs

Nr. 11382/14.10.2022

Anunţ concurs promovare în grad- funcţionar public

   UAT oraşul Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, nr. 1, judeţul Constanţa, în baza prevederilor art. 618 alin. (4) și alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs/examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuție care indeplinesc conditiile de promovare, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
   Anuntul privind concursul/examenul de promovare in grad profesional se publica la locul de desfasurare a concursului/examenului si pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei publice organizatoare, www.primaria-murfatlar.ro la sectiunea special creata in acest scop in data de 14.10.2022.

   Condiţii specifice de participare la concurs/examen:
a)să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b)să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
c)să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.
   Funcția publică pentru care se organizează concursul/examenul și compartimentul din care face parte:

Denumire
functie
 publica

Categorie

Clasa

Grad 
profesional
deținut

Compartimentul

Grad profesional
pentru care se
organizeaza
examen

inspector

executie

I

asistent

Buget, 
contabilitate
autorizatii

principal

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
- proba scrisă în data de 14.11.2022, ora 10,00, la sediul primăriei.
- interviul: maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in perioada 14.10.2022 - 02.11.2022.
   Dosarul candidatilor trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele care fac dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 479 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele :
a) formularul de înscriere;
b) adeverința care atestă vechimea în gradul profesional din care se promovează;
c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
d) adeverința în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

Date contact: UAT oraşul Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516, e-mail: simona.zugravuprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier grad profesional superior.

BIBLIOGRAFIE/TEMATICA CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE
1.OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI a;
2.Constituţia României, republicată;/integral
3.Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;/integral
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare/ integral.

FORMULAR - inscriere concurs/examen (.doc)


Nr 45363/09.11.2022

Rezultatul selecţiei dosarelor
de înscriere la examenul de promovare în grad profesional, funcţionari publici,
organizat în data de 14.11.2022, ora 10,00 - proba scrisă

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/examen/data

Funcţia publică detinuta

Funcţia publică pentru care se concureaza

Rezultatul probei de selecție a dosarelor

Motivul respingerii dosarului

11889/20.10.2022

inspector, clasa I, grad profesional asistent

Inspector, clasa I, grad profesional principal

Admis

 

-

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până joi, 10.09.2022, ora 14,00 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei scrise, în data de 14.11.2022, la ora 10,00, la sediul primariei orasului Murfatlar.

Rezultatul selectiei dosarelor, se afiseaza pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si la sediul Primariei orasului Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.

Afişat azi 09.11.2022, ora 14,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro


 Nr 45748/15.11.2022

Rezultatul probei scrise
la examenul de promovare înngrad profesional, funcţionari publici,
organizat în data de 14.11.2022, ora 10,00 - proba scrisă

 

Numărul de înregistrare
atribuit dosarului d
înscriere la 
concurs
/examen/data

Funcţia publică
detinuta

Funcţia publică 
pentru care se 
concureaza

Punctaj proba
 scrisa/ puncte

Rezultatul probei
 de selecție a
 dosarelor

 11889/20.10.2022

inspector, clasa I,
grad profesional
asistent

Inspector, clasa I,
grad profesional 
principal

70

Admis

 Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei interviu, în data de 21.11.2022, la ora 12,00, la sediul primariei orasului Murfatlar.

Rezultatul selectiei dosarelor, se afiseaza pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si la sediul Primariei orasului Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.

Afişat azi 15.11.2022, ora 16,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 


 NR. 46076/21.11.2022

Rezultatul probei interviu

la examneul susţinut în data de 14.11.2022, ora 10,00 proba scrisa, pentru promovare in grad profesional functionari publici de executie, 21.11.2022, ora 12,00 proba interviu

 

Numele si prenumele
candidatului

Functia publica
detinuta

Functia pentru care 
a sustinut examenul

Punctaj
acordat

Admis/Respins
proba: interviu

 11889/20.10.2022

inspector, clasa I,
grad profesional 
asistent

Inspector, clasa I,
grad profesional
 principal

87

Admis

 Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

   Afişat azi 21.11.2022, ora 16,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 


 

Nr 46167/22.11.2022

Rezultatul final
la examneul susţinut în data de 14.11.2022, ora 10,00 proba scrisa, pentru promovare
in grad profesional functionari publici de executie, 21.11.2022, ora 12,00 proba interviu

Numărul de 
înregistrare
atribuit dosarului de
înscriere la concurs

Functia
publica
detinuta

Functia
pentru
 care a 
sustinut 
examenul

Punctajul 
obținut la 
proba 
scrisa

Punctajul 
obținut la
 proba
 interviu

Punctajul
 final 
obținut la
examen

Rezultatul
 final

 11889/20.10.2022

inspector, 
clasa I, 
grad profesional
 asistent

Inspector,
clasa I,
grad 
profesional 
principal

70

87

157

 Admis

   Afişat azi 22.11.2022, ora 16,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 


 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.