Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs

Nr. 47598/16.12.2022

REZULTATUL FINAL
la concursul de ocupare funcţia publica de conducere specifica vacantă secretar general al UAT oras Murfatlar IdPost 236909, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, organizat în data de 12.12.2022, ora 10,00 proba scrisă la sediul UAT orasul Murfatlar, 15.12.2022, ora 10,00 proba interviu;

   La concursul organizat initial în data de 28.11.2022, ora 10,00 de proba scrisă, amanat pentru 12.12.2022 ora 10,00 la sediul primăriei Murfatlar pentru ocuparea funcţiei publice de conducere specifica vacantă, secretar general al UAT oras Murfatlar, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, idPost - 236909, pe perioadă nedeterminată.
In urma finalizarii concursului a rezultat urmatorul punctaj.

Nr Cerere

PUNCTAJ
SCRIS

PUNCTAJ
INTERVIU

PUNCTAJ
TOTAL

REZULTAT

45750/15.11.2022

79,92

93,80

173,72

ADMIS

   Afişarea rezultatului obţinut de candidat la concurs, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
   Rezultatul final al concursului, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul primariei www.primaria-murfatlar.ro, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 16.12.2022, ora 14,00.


Nr. 47491/15.12.2022

REZULTATUL
punctajului obtinut la proba interviu la concursul de ocupare funcţia publica de conducere specifica vacantă secretar general al UAT oras Murfatlar IdPost 236909, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, organizat în data de 12.12.2022, ora 10,00 proba scrisă la sediul UAT orasul Murfatlar, 15.12.2022, ora 10,00 proba interviu;

   La concursul organizat initial în data de 28.11.2022, ora 10,00 de proba scrisă, amanat pentru 12.12.2022 ora 10,00 la sediul primăriei Murfatlar pentru ocuparea funcţiei publice de conducere specifica vacantă, secretar general al UAT oras Murfatlar, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, idPost - 236909, pe perioadă nedeterminată.
In urma notarii interviului a rezultat urmatorul punctaj.

Nr Cerere

PUNCTAJ

 rezultat

45750/15.11.2022 

93,80

ADMIS

   Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate formula contestație până vineri, 16.12.2022, ora 12,30 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.
   Afişarea rezultatului obţinut de candidat la proba interviu, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
   Rezultatul probei interviu, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul primariei www.primaria-murfatlar.ro, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 15.12.2022, ora 12,30.


Nr. 47235/12.12.2022

REZULTATUL
punctajului obtinut la proba scrisa la concursul de ocupare funcţia publica de conducere specifica vacantă secretar general al UAT oras Murfatlar IdPost 236909, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, organizat în data de 12.12.2022, ora 10,00 proba scrisă la sediul UAT orasul Murfatlar;

   La concursul organizat initial în data de 28.11.2022, ora 10,00 de proba scrisă, amanat pentru 12.12.2022 ora 10,00 la sediul primăriei Murfatlar pentru ocuparea funcţiei publice de conducere specifica vacantă, secretar general al UAT oras Murfatlar, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, idPost - 236909, pe perioadă nedeterminată.
In urma verificarii lucrarilor a rezultat urmatorul punctaj.

Nr Cerere

Punctaj

 Rezultat

45437/10.11.2022

51,2

RESPINS

45660/14.11.2022

30,3

RESPINS

45750/15.11.2022

79,92

ADMIS

   Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până marti, 13.12.2022, ora 14,30 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.
Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Rezultatul probei scrise, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul primariei www.primaria-murfatlar.ro, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 12.12.2022, ora 14,30.

Proba interviu va avea loc, la data de 15.12.2022 ora 10,00.


Nr. 46679/05.12.2022

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

   La concursul organizat initial în data de 28.11.2022, ora 10,00 de proba scrisă, amanat pentru 12.12.2022 ora 10,00 la sediul primăriei pentru ocuparea funcţiei publice de conducere specifica vacantă, secretar geeral al UAT oras Murfatlar, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, idPost - 236909, pe perioadă nedeterminată
In urma analizarii dosarelor, membrii comisiei de examen, au stabilit urmatoarele rezultate :

Nr Cerere

 Rezultat

OBSERVATII

45437 / 10.11.2022 

ADMIS

 

45604 / 14.11.2022

RESPINS

Nu indeplineste conditiile
de studii aplicabile secretarului
general al UAT, prevazute in
OUG 57/2019 privind codul
administrativ, art 242 alin 1
si art 465 alin. 1 lit f

45660 / 14.11.2022 

ADMIS

 

45750 / 15.11.2022 

ADMIS

 

   Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până marti, 06.12.2022, ora 12,00 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.
Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Rezultatul selectiei dosarelor, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul primariei www.primaria-murfatlar.ro, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 05.12.2022 ora 12,00.


ANUNŢ AMÂNARE CONCURS

Nr. de înregistrare: 46176/22.11.2022

ANUNŢ AMÂNARE CONCURS

   UAT oraşul Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1,
   Având în vedere prevederile art. 74 din HG 611/2008 şi art. 471 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm cu privire la amânarea selectiei dosarelor și amanrea organizării concursului de recrutare funcţie publică de conducere specifică vacantă, secretar general al UAT oraş Murfatlar, IdPost 236909, organizat iniţial în data de 28.11.2022, ora 10,00 proba scrisă, la sediul UAT oraş Murfatlar, astfel - proba scrisă se va susţine în data de 12.12.2022, ora 10,00, la sediul UAT oraşul Murfatlar, data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucrătoare după susţinerea probei scrise.

ANUNT

   Primăria oraşului Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare, organizat in temeiul dispozitiilor art. unic alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, pentru
1.funcţia publica de conducere specifica vacantă secretar general al UAT oras Murfatlar, IdPost 236909, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar;
2.durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
3.proba scrisă în data de 28.11.2022, ora 10,00, la sediul primăriei.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise
4.condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):
- să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
- să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice: minimum 7 ani
- să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevazute la art. 465 alin. (1), (2), (3) din Codul administrativ
5.data afișării anunțului este 27.10.2022, pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si pe site-ul ANFP;
- perioada de depunere a dosarelor de concurs 20 zile de la data publicarii anuntului, respectiv perioada 27.10.2022-15.11.2022.
Selectia dosarelor se va face pana cel tarziu la data de 22.11.2022;
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei orasului Murfatlar
6.coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: UAT oraşul Murfatlar, str. calea Dobrogei, nr 1, jud. Constanta, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: simona.zugravuprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier, clasa I, grad profesional superior.
7.Bibliografie/tematică.

Bibliografia:
1. Constituţia României, republicată
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5.Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu completările ulterioare
6. Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale, republicată,
7. Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,republicată,cu modificările ulterioare
8. Legea 18/1991 privind fondul funciar, republicată,cu modificările ulterioare
9. .Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
10. Legea nr. 287/2009 Codul Civil , republicată, cu modificările si completările ulterioare .
11. Legea 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată .
12. Legea 554/2004 –Legea Contenciosului Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ;
13. O.G. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
14. O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ;

Tematica:
1. Constituţia României, republicată ,Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
2. O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare , partea a III a, Titlul V- Capitolul III, Secţiunea a 3-a, Titlul VII, Capitolul I, art. 242-243 şi Titlurile I şi II ale Părţii a VI- a ;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare- Capitolul I -Principii şi Definiţii şi Capitolul II – Dispoziţii speciale;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- Capitolul II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii şi Capitolul IV - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;
5. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu completările ulterioare; Capitolul I, Capitolul II Secţiunea 1;
6. Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale, republicată, Capitolul III Secţiunea I, II ;
7. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, Capitolul I art. 1-6 ;
8. Legea 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările ulterioare, Capitolul I ;
9.Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul I ;
10. Legea nr. 287/2009 Codul Civil , republicata, cu modificările si completările ulterioare ,art.553 – 554, art.1836 -1850 ;
11. Legea 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată , art. 30-36 ;
12. Legea 554/2004 –Legea Contenciosului Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare , Capitolul II, art. 7-8 ;
13. O.G. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare , Capitolul II ;
14. O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare – integral
15. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ,Capitolul II, art. 7 ;

8.Atribuțiile prevăzute în fișa postului:
Atributiile au fost stabilite in baza prevederilor Ordonantei de Urgenta nr 57/2019 Codul administrativ
a)avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz;
b)participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
c)asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
d)coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;
e)asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
f)asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
g)asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h)poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;
i)poate propune primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
j)efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor judeţeni;
k)numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, respectiv preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
l)informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean;
m)asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
n)urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeţeni care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
o)certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
p)alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.
(2)Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 147 alin. (1) şi (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) şi (2), secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente.
(3)Secretarul general al comunei, al oraşului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:
a)în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situaţia în care decesul a survenit în localitatea de domiciliu;
b)la data luării la cunoştinţă, în situaţia în care decesul a survenit pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale;
c)la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilele defuncţilor înscrişi în cărţi funciare înfiinţate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.
(4)Sesizarea prevăzută la alin. (3) cuprinde:
a)numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului;
b)data decesului, în format zi, lună, an;
c)data naşterii, în format zi, lună, an;
d)ultimul domiciliu al defunctului;
e)bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol;
f)date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se face citarea.
Alte atributii:
1.Conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, secretarul orașului are următoarele atribuţii:
- va lua măsuri pentru conservarea tuturor dosarelor constituite de comisiile de aplicare a Legii nr. 112/1995, va elibera, la cerere, copii de pe actele existente la dosar şi va da relațiile solicitate de persoanele îndreptățite;
2.Conform Codului Civil, secretarul orașului are următoarele atribuţii:
- înregistrează într-un registru special contractele de arendare.
- urmăreşte înregistrarea în registrul agricol a suprafeţelor de teren prevăzute în contractele de arendare;
3.Conform Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, are următoarele atribuţii:
- asigură lucrările de secretariat ale comisiei locale de fond funciar pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.
- preia şi înregistrează într-un registru special cererile şi alte documente probatorii pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere.
- transmite cererile şi celelalte documente însoţitoare comisiei locale de fond funciar pentru a fi analizate.
- redactează procesele verbale ale şedinţei comisiei locale de fond funciar şi în baza acestora întocmeşte hotărârile corespunzătoare, care vor fi semnate de către membrii comisiei.
- aduce la cunoştinţă celor interesaţi hotărârile comisiei judeţene de fond funciar.
- primeşte şi transmite comisiei judeţene contestaţiile formulate de persoanele interesate împreună cu punctul de vedere al comisiei locale de fond funciar;
4.Conform O.G. nr. 28/2008 și normelor tehnice de completare a registrului agricol, secretarul orașului are următoarele atribuţii:
- secretarul răspunde de realitatea datelor înregistrate în registrul agricol
- coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi de ţinere la zi a registrului agricol.
- orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului oraşului;
- verifică, prin confruntarea cu evidenţa tehnico-operativă de care dispune, exactitatea datelor înscrise în registrul agricol şi răspunde împreună cu persoana însărcinată cu completarea registrului agricol de realitatea datelor înregistrate.
- obligaţii cu privire la registrul agricol, care se aduc la cunoştinţa persoanelor fizice, precum şi a celor juridice, prin grija secretarului oraşului, după cum urmează:
a) prin publicarea pe pagina de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
b) prin înştiinţări individuale, în cazul în care această modalitate se stabileşte prin hotărâre a autorităţii deliberative, la iniţiativa autorităţii executive.
- comunicarea și trimiterea de către secretarul general a datelor centralizate atât direcţiilor teritoriale de statistică, cât şi direcţiilor pentru agricultură judeţene, în format electronic, la termenele prevăzute în normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol.
- datele primare înscrise în registrele agricole ale orașului Murfatlar se transmit în format electronic atât la direcţiile teritoriale de statistică, cât şi la direcţiile agricole pentru dezvoltare rurală, la termenele prevăzute în normele tehnice.
- urmărirea de către secretarul general al oraşului a modului cum îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele cărora le revin, prin dispoziţie a primarului, sarcina completării, ţinerii la zi a registrului agricol, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, precum şi a centralizării datelor din registrul agricol sau a modului de păstrare a acestuia;
5.Conform Legii nr. 50/1991, secretarul general are
- atributii privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii respectiv semnarea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si autorizatiilor de demolare;
6.Conform Legii nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale şi O.G. nr. 33/30.01.2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, secretarul orașului are atribuţii:
- asigură ţinerea evidenţei tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii;
7.Conform Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie Agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor:
- afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale, sub semnătură, în ziua înregistrării, oferta de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
8.Conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011:
- secretarul unităţii administrativ-teritoriale răspunde în condiţiile legii, de realitatea şi legalitatea operaţiunilor de stabilire a dreptului la ajutorul social, inclusiv a cuantumului acestuia,
- verifică și vizează cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social, însoţite de actele doveditoare, fişa de calcul al ajutorului social şi ancheta socială,
- În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale şi pe baza documentelor, secretarul are obligaţia să prezinte primarului, pentru aprobare, dispoziţia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social;
9.Obligaţii în materia protecţiei datelor cu caracter personal:
-manipularea cu responsabilitate a datelor cu caracter personal la care are acces în virtutea atribuţiilor de serviciu, atât în ceea ce priveşte prelucrarea lor, cât şi conservarea, păstrarea şi stocarea în condiţiile prevăzute prin procedurile de lucru şi cadrul normativ de reglementare;
-să nu permită accesul altor persoane la datele cu caracter personal aflate în răspunderea sa sau la mijloacele de prelucrare, păstrare sau stocare;
-să nu divulge în nicio formă şi nimănui, în afara reglementărilor interne sau normative, datele cu caracter personal la care are acces în virtutea atribuţiilor de serviciu;
- să nu scoată în afara spaţiilor destinate, să nu divulge şi să păstreze în condiţiile strict prevăzute de reglemetările interne şi prevederile actelor normative parolele şi alte posibilităţi de acces la datele cu caracter personal prelucate în conformitate cu atribuţiile de serviciu;
- să nu sustragă, copieze sau multiplice niciun fel de date cu caracter personal la care are acces conform atribuţiilor profesionale, indifereent de formă sau suport, în afara situaţiilor în care acest lucru este în sarcina sa de serviciu sau este autorizat prin proceduri interne de lucru;
- să nu folosească suporţi externi pentru mijloacele IT de prelucrare a datelor cu caracter personal (ex. stickuri USB, discuri CD ş.a.), în afara celor inventariaţi de angajator şi să nu transmită pe suporţi informatici sau alt gen de suporţi electronici (căsuţe de e-mail, foldere, WhatsApp ş.a.) care nu sunt sub controlul angajatorului sau pot fi accesate din afara acestuia, a datelor cu caracter personal;
- să nu efectueze nicio operaţiune sau set de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor de automatizare, fără a avea acordul sau instrucţiuni din partea reprezentantului legal al Primăriei sau fără a justifica o necesitate de prelucrare care să rezulte direct din îndeplinirea obligaţiilor asumate prin raportul de muncă.
10.Alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local şi de primar, astfel:
• atribuţii conform Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, respectiv îndeplinirea atribuţiilor de secretar al comisiei;
• atribuţii conform 0.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, respectiv îndeplinirea de secretar al comisiei;
• atribuţii conform Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului având în vedere prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale celorlalte legi privind fondul funciar, respectiv de secretar al comisiei;
• atribuţii de stare civilă conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
11.Alte atribuţii stabilite de primar, astfel:
1.analizează săptămânal activitatea personalului din subordine atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ şi aduce la cunoştinţă primarului.
2. solicită personalului subordonat rapoarte săptămânale, lunare şi anuale de activitate şi le prezintă primarului.
3. dispune măsuri de eficientizare a activităţii pentru personalul din subordine;
4. analizează activităţile restante, pe care le redistribuie în cazul în care personalul se află în imposibilitatea de a le realiza în termenul stabilit de lege sau reglementări interne şi dispune măsuri proactive, preventive sau corective, după caz, pentru eliminarea riscurilor identificate, la solicitarea personalului din subordine;
5. asigură creşterea gradului de competenţă profesională şi a unui comportament corect în relaţia cu cetăţenii şi operatorii economici, în scopul creşterii prestigiului instituţiei;
6. se prezintă la controlul medical periodic şi verifică prezentarea personalului din subordine la controlul medical de medicină a muncii;
7. coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului prin serviciile aflate în directa subordonare;
8. asigură completarea şi ţinerea la zi a Registrului agricol, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, precum şi a centralizarii şi transmiterii datelor către Registrul agricol naţional (RAN);
Atribuţii pe linie de securitate şi sanatate în muncă:
• efectuarea instruirii la locul de muncă şi instruirii periodice a personalului din subordine privind securitatea şi sănătatea în muncă
• completarea şi semnarea fişelor de instruire individuale conform precizărilor legale;
• acţionează în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, la apariţia oricărui pericol iminent de incendiu;
• păstrarea fişelor de instruire individuală, a fişelor de aptitudini, precum şi a materialelor necesare instruirii în bună stare, pentru personalul din subordine;
• executarea permanentă a verificărilor şi controalelor privind asigurarea corespunzătoare a mediului de muncă şi a condiţiilor de muncă;
• răspunde de îndeplinirea cu profesionalism a atribuţiilor ce îi revin prin fişa postului şi de rezolvarea lucrărilor, la termenele şi la nivelul calitativ prevăzut de actele normative în vigoare sau de cerinţele specifice oricărei lucrări;
• anunţă în scris oricare acte sau fapte care împiedică realizarea corectă şi la timp a sarcinilor de serviciu şi aduce la cunoştinţa şefului ierarhic superior problemele apărute în desfăşurarea activităţii;
• răspunde de păstrarea secretului datelor şi informatiilor cu caracter confidential deţinute sau la care are acces ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
• răspunde de păstrarea bunurilor şi valorilor, aparţinând instituţiei, primite în folosinţă sau în administrare;
• nu părăseşte locul de muncă cu documente de serviciu şi/sau alte bunuri aparţinând instituţiei, decât în acele situaţii în care scopul este de a îndeplini o sarcină de serviciu, conform atribuţiilor stabilite prin fişa postului şi numai cu aprobarea şefului ierarhic superior;
• foloseşte timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în acest sens, nu se ocupă în timpul de muncă de activităţi care nu sunt cuprinse în atribuţiile şi îndatoririle sale ori nu sunt dispuse de şefii ierarhici;
• cunoaşte şi respectă reglementările legale în vigoare privind protecţia mediului, securităşii şi sănătăţii muncii, prevenirii şi stingerii incendiilor sau a altor situaţii de urgenţă;
• participă la instruirile programate şi acţiunile instructiv-educative de securitate şi sănătate în muncă, prevenire şi stingere a incendiilor sau a altor situaţii de urgenţă, organizate la nivelul instituţiei;
• işi desfăşoara activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea şefului ierarhic superior, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
• aduce la cunoştinţă şefului ierarhic superior accidentele suferite de propria persoană şi cooperează atât timp cât este necesar, cu lucrătorii desemnaţi, pentru asigurarea mediului de muncă şi condiţiilor de lucru sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate în muncă;
• respectă programul de lucru, semnează condica de prezenţă, la începerea şi terminarea programului de lucru, menţionând ora venirii şi ora plecării din instituţie;
• nu părăseşte locul de muncă, în timpul programului de lucru, fără a avea acordul şefului ierarhic superior şi îl anunţă imediat cu privire la situaţiile care reclamă absenţa de la serviciu, cu prezentarea ulterioră a documentelor justificative;
• cunoaşte şi respectă prevederile actelor normative în vigoare aplicabile la nivelul structurii postului, Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului intern ale Primăriei oraşului Murfatlar, codului de conduita a funcţionarilor publici /normelor de conduită a personalului contractual şi a deciziilor interne cu impact asupra activităţii proprii şi a personalului din subordine;
• cunoaşte aplicaţiile informatice necesare desfăşurării activităţii, precum şi modificările ulterioare aduse acestora şi le utilizează în mod corect;
• respectă sarcinile de serviciu trasate de seful ierarhic superior;
• işi însuşeşte şi respectă politicile şi obiectivele instituţiei, referitoare la calitate şi modul în care contribuie la realizarea lor;
• răspunde de păstrarea secretului de serviciu, de secretul datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial la care are acces ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
• păstrează în condiţii de stricteţe parolele şi mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în virtutea atribuţiilor de serviciu;
• interzice în mod efectiv şi împiedică accesul oricărei persoane la canalele de accesare a datelor disponibile pe computerul instituţiei cu ajutorul căruia işi desfăşoară activitatea;
• în funcţie de modificarea legislaţiei sau a legislaţiei nou adoptate prezenta fişă a postului va fi modificată corespunzător.
Va respecta regulamentul de ordine interna al institutiei si prevederile art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca

DOCUMENTE:
CV europass - (.DOC)
Formular-inscriere-functionari-publici - (.DOC)
Model adeverinta angajator (recrutare) - (.DOC)


Erata
la anunţul de concurs nr 12419/27.10.2022

   La punctul privind TEMATICA afişată în anunţul de concurs, referitor la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se va citi: O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare Partea a III a - Administaţia publică locală: Titlul V Autorităţile administraţiei publice locale - Capitolul III Consiliul local, Secţiunea a 3-a Mandatul, rolul şi atribuţiile consiliului local şi Titlul VII- Alte dispoziţii aplicabile administraţiei publice locale, Capitolul I- Secretarul general al unităţii administrativ teritoriale, art. 242-243 şi Partea a VI- statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul I- Dispoziţii generale şi Titlul II -Statutul funcţionarilor publici.


 La punctul privind TEMATICA afişată în anunţul de concurs:
- referitor la Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se va citi: Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul II: Contractul individual de muncă - Capitolul I Încheierea contractului individual de muncă.


 Nr. de înregistrare: 46176/22.11.2022

ANUNŢ AMÂNARE CONCURS

UAT oraşul Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1,
Având în vedere prevederile art. 74 din HG 611/2008 şi art. 471 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm cu privire la amânarea organizării concursului de recrutare funcţie publică de conducere specifică vacantă, secretar general al UAT oraş Murfatlar, IdPost 236909, organizat iniţial în data de 28.11.2022, ora 10,00 proba scrisă, la sediul UAT oraş Murfatlar, astfel - proba scrisă se va susţine în data de 12.12.2022, ora 10,00, la sediul UAT oraşul Murfatlar, data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucrătoare după susţinerea probei scrise.

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.