Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs

Nr. 1476/27.01.2023

ANUNT CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

   Având în vedere prevederile art. 618 alin. (22), art. 477-479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și cumpletările ulterioare, vă comunicăm că în cadrul UAT orasul Murfatlar va avea loc în data de 27.02.2023 concurs/examen de promovare în grad profesional superior, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.
Anuntul privind concursul/examenul de promovare in grad profesional se publica la locul de desfasurare a concursului/examenului si pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei publice organizatoare, www.primaria-murfatlar.ro la sectiunea special creata in acest scop in data de 27.01.2023.
Condiţiile de desfăşurare a concursului/examenului de promovare: concursul/examenul se va desfăşura la sediul UAT orasul Murfatlar, Strada Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, judetul Constanta

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
- proba scrisă – 27 februarie 2023, ora 10,00.
- interviul: maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

Condițiile de participare la concursul/examenul de promovare:
  Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a)să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b)să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
c)să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.
Funcția publică pentru care se organizează concursul/examenul și compartimentul din care face parte:

Nr.
crt

Denumire
functie
publica

Clasa

Grad
profesional
deținut

Grad profesional
pentru care se
organizeaza
concurs/examen

Categorie

Compartimentul

1

inspector

I

asistent

principal

executie

Administrativ, fond locativ,
administrarea cimitirelor

   Dosarul de concurs/examen se depune de către candidaţi în termen de 20 zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului/examenului de promovare în grad profesional, in perioada 27.01.2023 - 15.02.2023 şi conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici:
a) cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional;
b) copie rapoarte de evaluare din ultimii 2 ani de activitate;
c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.
d) adeverința care atestă vechimea în gradul profesional din care se promovează

   Date contact: UAT oraşul Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516, e-mail: simona.zugravuprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier clasa I grad profesional superior
Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 08:00 – 16,30 de luni până joi, iar vineri 08:00 – 14,00.

    Bibliografie/Tematica concurs/examen de promovare în grad profesional
1.OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI a;
2.Constituţia României, republicată;/integral
3.Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;/integral
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare/ integral.
5.Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;/integral
6.Legea 152/1998 privind infiintarea ANL, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare/ integral

FORMULAR - inscriere concurs/examen (.doc)


Nr 3318/22.02.2023

Rezultatul selecţiei dosarelor
de înscriere la examenul de promovare în grad profesional, funcţionari publici,
organizat în data de 27.02.2023, ora 10,00 - proba scrisă

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la  concurs/examen/data

Funcţiapublică
detinuta

Funcţia
publică
pentru care
se concureaza

 Rezultatul probei de selecție a dosarelor

Motivul respingerii dosarului

 2809/14.02.2023

inspector,
clasa I, grad profesional
asistent

Inspector,
clasa I, grad profesional principal

Admis

 -

   Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până joi, 23.02.2023, ora 10,00 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura UAT orasul Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.

   Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

   Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei scrise, în data de 27.02.2023, la ora 10,00, la sediul UAT orasul Murfatlar.

   Rezultatul selectiei dosarelor, se afiseaza pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si la sediul Primariei orasului Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.

   Afişat azi 22.02.2023, ora 10,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro


 Nr 3631/27.02.2023

Rezultatul probei scrise
la examenul de promovare înngrad profesional, funcţionari publici,
organizat în data de 27.02.2023, ora 10,00 - proba scrisă

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/examen/data

Funcţia publică
detinuta

Funcţia publică
pentru care se
concureaza

Punctaj proba scrisa/ puncte

Rezultatul probei de selecție a dosarelor

 2809/14.02.2023

inspector, clasa I, grad profesional asistent

Inspector, clasa I, grad profesional principal

75

Admis

 

   Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

   Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei interviu, în data de 28.02.2023, la ora 14,00, la sediul primariei orasului Murfatlar.

   Rezultatul probei scrise, se afiseaza pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si la sediul Primariei orasului Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.

   Afişat azi 27.02.2023, ora 14,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 


 NR. 3705/28.02.2023

Rezultatul probei interviu
la examneul susţinut în data de 27.02.2023, ora 10,00 proba scrisa, 27.02.2023, ora 15,00
proba interviu, pentru promovare in grad profesional functionari publici de executie

 

Numele si prenumele candidatului

Functia publica detinuta

Functia pentru care a sustinut examenul

Punctaj acordat

Admis/Respins  proba: interviu

Obs

 2809/27.02.2023

inspector, clasa I, grad profesional asistent

Inspector, clasa I, grad profesional principal

87

Admis

 

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat azi 28.02.2023, ora 11,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro


Nr. 3725/28.02.2023

 Rezultatul final
la examneul susţinut în data de 27.02.2023, ora 10,00 proba scrisa, 27.02.2023, ora 15,00
proba interviu, pentru promovare in grad profesional functionari publici de executie

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Functia publica detinuta

Functia pentru care a sustinut examenul

Punctajul obținut la proba scrisa

Punctajul obținut la proba interviu

Punctajul final obținut la examen

Rezultatul final

 2809/27.02.2023

inspector, clasa I, grad profesional asistent

Inspector, clasa I, grad profesional principal

75

87

162

Admis

 Afişat azi 28.02.2023, ora 11,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro

 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.