Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs

Nr. 5012/22.03.2023

ANUNȚ CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (22), art. 477-479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și cumpletările ulterioare, vă comunicăm că în cadrul UAT orasul Murfatlar va avea loc în data de 24.04.2023 concurs/examen de promovare în grad profesional superior, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.
Anuntul privind concursul/examenul de promovare in grad profesional se publica la locul de desfasurare a concursului/examenului si pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei publice organizatoare, www.primaria-murfatlar.ro la sectiunea special creata in acest scop in data de 22.03.2023.
Condiţiile de desfăşurare a concursului/examenului de promovare: concursul/examenul se va desfăşura la sediul UAT orasul Murfatlar, Strada Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, judetul Constanta,

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
- proba scrisă – 24 aprilie 2023, ora 10,00.
- interviul: maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

Condițiile de participare la concursul/examenul de promovare:
Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a)să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b)să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
c)să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Funcția publică pentru care se organizează concursul/examenul și compartimentul din care face parte:

Denumire functie publica

Clasa

Grad profesional deținut

Grad profesional
pentru care se organizeaza concurs/examen

Categorie

Compartimentul

Inspector

I

asistent

principal

executie

Relatii cu asociatiile
de proprietari,
registratura si arhiva

Dosarul de concurs/examen se depune de către candidaţi în termen de 20 zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului/examenului de promovare în grad profesional, in perioada 22.03.2023 - 10.04.2023 şi conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici:
a) cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional;
b) copie rapoarte de evaluare din ultimii 2 ani de activitate;
c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.
d) adeverința care atestă vechimea în gradul profesional din care se promovează.

Date contact: UAT oraşul Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516, e-mail: simona.zugravuprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier clasa I grad profesional superior
Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 08:00 – 16,30 de luni până joi, iar vineri 08:00 – 14,00.

Bibliografie/Tematica concurs/examen de promovare în grad profesional
- Constituția României - republicată - integral
- Ordonanța de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul I şi II ale Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral;
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral.
- Legea 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările ulterioare, Capitolul I ;
- O.G. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare , Capitolul II;
- Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu completările ulterioare; Capitolul I, Capitolul II Secţiunea 1;
- Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale, republicată, Capitolul III Secţiunea I, II

FORMULAR inscriere concurs examen promovare (.DOC)


Nr 6693/19.04.2023

Rezultatul selecţiei dosarelor
de înscriere la examenul de promovare în grad profesional, funcţionari publici,
organizat în data de 24.04.2023, ora 10,00 - proba scrisă

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/examen/data

 

Funcţia publică
detinuta

Funcţia publică pentru care se concureaza

 Rezultatul probei de selecție a dosarelor

Motivul respingerii dosarului

 6174/06.04.2023

inspector, clasa I, grad profesional asistent

Inspector, clasa I, grad profesional principal

Admis

 

-

   Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până joi, 19.04.2023, ora 13,00 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura UAT orasul Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.

   Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

   Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei scrise, în data de 24.04.2023, la ora 10,00, la sediul UAT orasul Murfatlar.

   Rezultatul selectiei dosarelor, se afiseaza pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si la sediul Primariei orasului Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.

   Afişat azi 19.04.2023, ora 13,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro


Nr 6923/24.04.2023

Rezultatul probei scrise
la examenul de promovare înngrad profesional, funcţionari publici,
organizat în data de 24.04.2023, ora 10,00 - proba scrisă

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/examen/data

Funcţia publică
detinuta

Funcţia publică pentru care se concureaza

 

 

Punctaj proba scrisa/ puncte

 

Rezultatul probei de selecție a dosarelor

 6174/06.04.2023

inspector, clasa I, grad profesional asistent

Inspector, clasa I, grad profesional principal

73,50

Admis

   Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

   Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei interviu, în data de 26.04.2023, la ora 13,00, la sediul primariei orasului Murfatlar.

   Rezultatul probei scrise, se afiseaza pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si la sediul Primariei orasului Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.

   Afişat azi 24.04.2023, ora 14,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro


NR. 7133/26.04.2023

Rezultatul probei interviu
la examneul susţinut în data de 24.04.2023, ora 10,00 proba scrisa, 26.04.2023, ora 13,00 proba interviu, pentru promovare in grad profesional functionari publici de executie

Numele si prenumele candidatului

Functia publica detinuta

Functia pentru care a sustinut examenul

Punctaj acordat

Admis/Respins  proba: interviu

Obs

 6174/06.04.2023

inspector, clasa I, grad profesional asistent

Inspector, clasa I, grad profesional principal

87

Admis

 

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat azi 26.04.2023, ora 16,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro


Nr. 7259/28.04.2023

Rezultatul final
la examneul susţinut în data de 24.04.2023, ora 10,00 proba scrisa, 26.04.2023, ora 13,00 proba interviu, pentru promovare in grad profesional functionari publici de executie

Numărul de înregistrare
atribuit
dosarului
de înscriere
la concurs

Functia
publica
detinuta

Functia
pentru
care a
sustinut
examenul

Punctajul obținut la proba scrisa

Punctajul obținut la proba interviu

Punctajul final obținut la examen

Rezultatul final

 6174/06.04.2023

inspector,
clasa I,
grad
profesional
asistent

Inspector,
clasa I,
grad
profesional
principal

73,50

87

 160,50

 Admis

Afişat azi 28.04.2023, ora 09,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro

 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.