Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs

Nr. 5165/24.03.2023

ANUNT CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

   Având în vedere prevederile art. 618 alin. (22), art. 477-479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și cumpletările ulterioare, art. 39 din HG nr. 611/2018 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea cariereri functionarilor publici, vă comunicăm că în cadrul UAT orasul Murfatlar va avea loc în data de 26.04.2023 concurs/examen de promovare în grad profesional superior, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

   Anuntul privind concursul/examenul de promovare in grad profesional se publica la locul de desfasurare a concursului/examenului si pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei publice organizatoare, www.primaria-murfatlar.ro la sectiunea special creata in acest scop in data de 24.03.2023.
Funcția publică pentru care se organizează concursul/examenul și compartimentul din care face parte:

Denumire functie publica

Clasa

Grad profesional deținut

Grad profesional pentru care se organizeaza concurs/examen

Categorie

Compartimentul

inspector

I

asistent

principal

executie

Asistenţă socială, autoritate tutelară

   Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului-examenului:
- proba scrisă – 26 aprilie 2023, ora 10,00.
- interviul: maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

   Condițiile de participare la concursul/examenul de promovare:
   Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a)să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b)să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
c)să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

   Dosarul de concurs/examen se depune de către candidaţi în termen de 20 zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului/examenului de promovare în grad profesional, in perioada 24.03.2023 - 12.04.2023 şi conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici:
a) cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional;
b) copie rapoarte de evaluare din ultimii 2 ani de activitate;
c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.
d) adeverința care atestă vechimea în gradul profesional din care se promovează.

   Date contact: UAT oraşul Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516, e-mail: simona.zugravuprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier clasa I grad profesional superior
Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 08:00 – 16,30 de luni până joi, iar vineri 08:00 – 14,00.

   Bibliografie/Tematica concurs/examen de promovare în grad profesional
Constitutia Romaniei -republicata -cu tematica titlul II- Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale
Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ -cu tematica titlul I dispoziţii generale şi titlul II capitolele I, II, V, VII şi VII ale Părţii a VI a
Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -cu tematica Capitolul I- Principii si definitii si Capitolul II Dispozitii speciale
Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -cu tematica Capitolul II -Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii si Capitolul IV - Egalitatea de sanse intre femei si barbati in ceea ce priveste participare la luarea deciziei
Legea nr. 292/2011 Legea asistenței sociale, Cap. III - Secțiunea 4 Procesul de acordare a serviciilor sociale, Capitolul IV Măsuri integrate de asistență socială
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat - Capitolul I - Secțiunea 4 Stabilirea și plata ajutorului social, Secțiunea 5 Obligațiile beneficiarilor de ajutor social;
Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei - Capitolul II;
Legea nr. 196/2016 privind venitul minim;/tematica integral
Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii;/tematica integral
OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunără pentru creșterea copiilor, HG nr. 52/2011 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 - Capitolul II Concediul și indemnizațiile lunare pentru creșterea copilului, precum și sprijinul lunar, Capitolul IV Stimulentul de inserție;
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;/tematica integral
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;/tematica integral
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;/tematica integral
Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice./tematica integral


Nr 6800/21.04.2023

Rezultatul selecţiei dosarelor
de înscriere la examenul de promovare în grad profesional, funcţionari publici,
organizat în data de 26.04.2023, ora 10,00 - proba scrisă

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/examen/data

 Funcţia publică detinuta

Funcţia publică pentru care se concureaza

 Rezultatul probei de selecție a dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

 6173/06.04.2023

inspector, clasa I, grad profesional asistent

Inspector, clasa I, grad profesional principal

Admis

 -

   Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până luni, 24.04.2023, ora 11,30 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura UAT orasul Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.

   Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

   Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei scrise, în data de 26.04.2023, la ora 10,00, la sediul UAT orasul Murfatlar.

   Rezultatul selectiei dosarelor, se afiseaza pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si la sediul UAT orasul Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.

   Afişat azi 21.04.2023, ora 11,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro


Nr 7145/26.04.2023

Rezultatul probei scrise
la examenul de promovare înngrad profesional, funcţionari publici,
organizat în data de 26.04.2023, ora 10,00 - proba scrisă

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/examen/data

Funcţia publică detinuta

Funcţia publică pentru care se concureaza

 Punctaj proba scrisa/ puncte

Rezultatul probei de selecție a dosarelor

 6173/06.04.2023

inspector, clasa I, grad profesional asistent

Inspector, clasa I, grad profesional principal

84

Admis

   Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

   Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei interviu, în data de 28.04.2023, la ora 15,00, la sediul primariei orasului Murfatlar.

   Rezultatul probei scrise, se afiseaza pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si la sediul Primariei orasului Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.

   Afişat azi 27.04.2023, ora 10,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro


NR. 7244/27.04.2023

Rezultatul probei interviu
la examneul susţinut în data de 26.04.2023, ora 10,00 proba scrisa, 27.04.2023, ora 15,00 proba interviu, pentru promovare in grad profesional functionari publici de executie

Numele si prenumele candidatului

Functia publica detinuta

Functia pentru care a sustinut examenul

Punctaj acordat

Admis/Respins  proba: interviu

 6173/06.04.2023

inspector, clasa I, grad profesional asistent

Inspector, clasa I, grad profesional principal

87

Admis

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat azi 27.04.2023, ora 16,20 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro


 Nr. 7260/28.04.2023

Rezultatul final
la examneul susţinut în data de 26.04.2023, ora 10,00 proba scrisa, 27.04.2023, ora 15,00 proba interviu, pentru promovare in grad profesional functionari publici de executie

Numărul de înregistrare
atribuit
dosarului de înscriere la
concurs

Functia
publica
detinuta

Functia pentru care a sustinut examenul

Punctajul obținut la proba scrisa

Punctajul obținut la proba interviu

Punctajul final obținut la examen

Rezultatul final

 6173/06.04.2023

inspector,
clasa I,
grad
profesional
asistent

Inspector,
clasa I,
grad
profesional
principal

84

87

 171

 Admis

Afişat azi 28.04.2023, ora 09,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 


 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.