Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Beneficii de asistență socială

   Beneficiile de asistență socială, componentă a sistemului național de protecție socială, sunt măsuri de redistribuire financiară destinate persoanelor sua familiilor care întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute de lege, iar serviciile sociale reprezintă ansamblul complex de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităților, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate ori dependență, pentru creșterea calității vieții și promovarea coeziunii sociale.

Principalele tipuri de beneficii de asistență socială acordate țintit anumitor categorii de beneficiari sunt următoarele:

1. Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse

 • Ajutorul social, conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare;
 • Ajutor de încălzire și stimulent pentru energie, conform Legii nr. 226/2021;
 • Alocația pentru susținerea familiei, conform Legii nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare;

2. Politici familiale

 • Alocația de stat pentru copii, conform Legii nr. 61/1993 cu modificările și completările ulterioare;
 • Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentului de inserțieconform OUG nr. 111/2010 cu modificările și completările ulterioare;

3. Sprijin acordat persanelor cu handicap

 • Drepturi acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu Legea nr. 448/2006.

   Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistență socială sunt:
     - evaluarea contextului familial;
     - veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia;
     - condițiile de locuire;
     - starea de sănătate și gradul de dependență.


 Cerere solicitare ancheta sociala (Formular tipizat )
 Cuantumuri noi beneficii sociale modificare ISR 5,1

 

INFORMAȚII 
Ajutor pentru încălzirea locuinţei sezon 2021-2022 şi a suplimentului pentru energie  

   Ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie se acordă conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

CINE POATE PRIMI ?
Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei doar persoanele singure sau familiile care:
- locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
- realizează venituri NETE de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;
- nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei”;
- au calitatea de titulari de ajutor, calitate ce se regăseşte în următoarele situaţii:
- proprietar al locuinţei;
- succesorul de drept al proprietarului locuinţei;
- persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie;
- titular de contract de închiriere, comodat, concesiune;
- reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).

Primăria Murfatlar primește cereri pentru acordarea sprijinului material sub formă de tichete sociale pe suport electronic pentru alimente și mese calde
"Sprijin pentru România".

Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Murfatlar primește cereri pentru acordarea sprijinului material sub formă de tichete sociale pe suport electronic pentru alimente și mese calde, în conformitate cu O.U.G nr.63/2022.
Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei și se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari prevăzute. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

Beneficiarii programului. 
Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic următoarele categorii de persoane și familii, denumite în continuare beneficiari:

Actele se depun între 1 – 20 ale fiecărei luni.

   Ajutorul social se acordă conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii în vigoare.

   Beneficiarii de ajutor social sunt cetățeni români, familii sau persoane singure, precum și cetățenii altor state sau apatrizi, care au reședința sau, după caz, domiciliul în România. Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență între nivelurile prevăzute de lege și venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

   Nivelul venitului minim garantat se stabilește după cum urmează:

 • pentru o persoană singură: 149lei
 • pentru două persoane: 269lei
 • pentru trei persoane: 376lei
 • pentru patru persoane: 465lei
 • pentru cinci persoane: 554lei
 • câte 39lei pentru fiecare altă persoană, peste numărul de 5 persoane care face parte din familie.

   Plata ajutorului social se asigură de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța.

ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII
   Alocația de stat este un drept acordat copiilor, în baza Legii nr. 61/1993.

   Dosarul se depune la sediul Direcției de Asistență Socială Murfatlar, ultima zi de depunere fiind data de 25 ale fiecărei luni. Ulterior, dosarele sunt centralizate și înaintate Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, instituție care instrumentează cererile în vederea efectuarii plății alocației.

   Pentru copiii născuți în străinătate vă rugăm să consultați precizările suplimentare. Vezi adresa A.J.P.I.S. (ianuarie 2014) atașată la baza paginii.

   Dreptul poate fi solicitat de către persoana îndreptățită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, împuternicit prin procură notarială (cf. art. 17 din H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creşterea copiilor).

ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI
(se acordă familiilor care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 530 lei)

Alocația de susținere a familiei se acordă conform Legii nr. 277/2010 și HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei.

Actele se depun între 1 – 20 ale fiecărei luni.

Procedură monitorizare copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate (Hotărârea nr. 691/2015)

   Direcția de Asistență Socială (D.A.S.) Murfatlar solicită anual, în ultimul trimestru al anului, unităților școlare care funcționează pe raza administrativ - teritorială, date și informații cu privire la copii aflați în următoarele situații:
a) copii cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate;
b) copii cu părintele unic susținător plecat în străinătate;
c) copii cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate;
d) copii reveniți în țară după o perioadă de ședere în străinătate alături de părinți mai mare de un an.

   Indemnizația de creștere a copilului se acordă în baza OUG nr.111/2010 și este în cuantum de 85% din venitul net al părintelui realizat pe ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului.
   Dosarul se depune la sediul Direcției de Asistență Socială Murfatlar, ultima zi de depunere fiind data de 25 ale fiecărei luni. Ulterior, dosarele sunt centralizate și înaintate Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, instituție care instrumentează cererile în vederea efectuării plății.
   Termenul de depunere al dosarului este 60 zile lucrătoare de la naștere sau de la ultima zi a concediului de maternitate (post-natal);

STIMULENT DE INSERȚIE
se depune la primăria unde solicitantul are domiciliul stabil sau reședința înscrise în cartea de identitate

Dosarele se pot depune la sediul Direcției de asistență socială; locație: Primăria orașului Murfatlar, parter, sau on-line la adresa de e-mail: asistentasocialaAt signprimaria-murfatlar.ro

   Conform Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate, se acordă stimulentul educațional sub formă de tichete sociale în valoare de 50 lei lunar.
   Dosarele se vor depune până la data de 20 în fiecare lună, la sediul Direcției de Asistență Socială Murfatlar.

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ CONSTANȚA (A.J.P.I.S. Constanța)
http://constanta.mmanpis.ro/

   A.J.P.I.S. Constanța are ca scop administrarea și gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și a altor programe privind serviciile sociale susținute de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, realizarea de activități de evaluare și monitorizare a serviciilor sociale, precum și controlul măsurilor de asistență socială privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților, realizate de autoritățile administrației publice centrale și locale și de alte persoane fizice și juridice. (OUG nr 113/2011)

Plăți efectuate de A.J.P.I.S.:

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.