Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Evidenta Persoanelor

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA
SPCLEP MURFATLAR

 • O.G. nr. 84/2001– privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 97/2005– privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 82/2012– pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 295/2021– pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanței de urgență a Guvernului 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;
 • O.G. 2/2001– privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 119/1996– cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 64/2011– pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 41/2003– privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr.323/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 220/2006– pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001– privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 1.723/2004– privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 1.487 din 29 noiembrie 2005.
 • O.G. nr. 27/2002– privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;
 • Legea nr. 16/1996– a Arhivelor Naţionale, republicată;
 • Legea nr. 182/2002– privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 781/2002– privind protecţia informaţiilor secret de serviciu;
 • H.G. nr. 585/2002– pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1349/2002– privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 33/2002– privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 801/2016– pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor;

NOTIFICARE IMOBIL

 Art. 321 Cod civil republicat

 • Locuinţa familiei este locuinţa comună a soţilor sau, în lipsă, locuinţa soţului la care se află copiii.
 • Oricare dintre soţi poate cere notarea în cartea funciară în condiţiile legii, a unui imobil ca locuinţă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului.

Art. 322 Cod civil republicat

 • Fără consimţământul scris al celuilalt soţ, niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinţa acesteia.

Declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane poate fi dată NUMAI de către unul dintre soţi, în situaţia în care imobilul respectiv NU A FOST NOTIFICAT în cartea funciară ca locuinţă a familiei.

În situaţia în care, imobilul A FOST NOTIFICAT în cartea funciară ca locuinţă a familiei, declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane TREBUIE să fie dată de către ambii soţi.

Conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români, actul de identitate este documentul care se eliberează cetățenilor români și care face dovada identității, a domiciliului și după caz a reședinței titularului acestuia, cu modificările si completările ulterioare.

Documentul se eliberează incepând cu vârsta de 14 ani.

Prin act de identitate se ințelege carte de identitatecarte de identitate provizorie si buletin de identitate, aflat in termen de valabilitate.

Buletinele de identitate eliberate in conditiile legii, raman valabile pana la preschimbarea lor in totalitate.

In cazul minorului caruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identitatii si a cetateniei romane se face cu certificatul de nastere al acestuia, iar dovada domiciliului se face cu actul de identitate al parintelui la care locuieste statornic sau actul de identitate al reprezentantului sau legal.

Dovada domiciliului se poate face in cazul cetatenilor romani, cu unul din urmatoarele documente:

1) Acte incheiate in conditii de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativDeclaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu

2) Declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la pct. 1;

3) Declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existent unui imobil cu destinatia de locuinta, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta unul din documentele prevazute la pct. 1 si 2.

Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;

4) Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau dupa caz, gazduitorul acestuia figurează înscris în registrul agricol, cu imobil cu destinatia de locuinta;Declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este:

– 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;

– 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;

– 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

– permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor în a cărui rază teritorială se afla domiciliul sau reşedinţa cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

În cazul împlinirii vârstei de 14 ani cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act de identitate în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei.

INFORMARE CU PRIVIRE LA TERMENUL DE ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE

şi posibilitatea obținerii acestora intr-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor în conformitate cu art. 14 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința şi actele de identitate ale cetățenilor români, republicată.

          Termenul de eliberare a actelor de identitate reglementat prin dispozițiile legale în vigoare este de 15 de zile. Acesta poate fi prelungit cu cel mult 15 zile cu aprobarea  șeful SPCLEP;

          Termenul aproximativ de eliberare a actelor de identitate, la nivelul SPCLEP MURFATLAR, înăuntrul termenului legal de 30 de zile este de:

 • 7 zile lucrătoare pentru cărțile de identitate;
 • 3 zile lucrătoare pentru cărțile de identitate provizorii (în cazul care se impune efectuarea verificărilor în teren de către lucrătorul de poliție, termenul de eliberare se poate prelungi);
 • 3 zile lucrătoare pentru aplicarea vizei de reședință (în cazul care se impune efectuarea verificărilor în teren de către lucrătorul de poliție, termenul de eliberare se poate prelungi). 

   - posibilitatea reducerii termenului de obținere a cărților de identitate și situații/motive care pot justifica o astfel de solicitare. 

   Dacă cetățeanul se află într-o situație deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate intr-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului (ex: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/ bancare/ poștale, etc.), este necesar să se adreseze șefului SPCLEP care, în funcție de documentele justificative prezentate, va analiza şi va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia.


 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.