Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Resurse Umane

Conform următoarelor acte normative:

1. Legea nr.448/2006 (republicată) - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

2. Hot. nr.268/2007 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

3. Hot. Nr.427/2001 (actualizată) - pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap:

- vârsta minimă de 18 ani impliniti;

- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face imposibila exercitarea funcţiei de asistent personal;

- are capacitate deplina de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare, atestata de medic de familia/ examen medical de specialitate efectuat la un cabinet medical de medicina muncii;

- a absolvit cel puţin cursurile Învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor si afinilor pana la gradul al IV - lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum si a soţului sau soţiei, dupa caz; in situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a cărui raza teritoriala isi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează sa îndeplinească funcţia de asistent personal, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii si in cazul altor personae decât cele menţionate mai sus;

Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi sau în cazul copilului cu handicap, până la 7 ani.

Acte necesare:

- Cerere tip a persoanei cu handicap grav sau a reprezentanţilor legali ai acesteia;
- Accord din partea persoanei care urmează a fi angajata ca asistent personal;
- BI/CI ale persoanei care solicita angajarea drept asistent personal (original si copie);
- BI/CI ale persoanei cu handicap grav si drept de asistent personal (copie si original); Certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap (copie si original); Acordul tip eliberat de Direcţia de Asistenta Sociala Judeţeană;
- Copie diploma studii (de specialitate - daca e cazul);
- Adeverinţa medicala pentru persoana care va fi angajata ca asistent personal ca este apta de angajare;
- Acte doveditoare ale veniturilor realizate de persoana care va fi angajata ca asistent personal; Cazier judiciar;


 

LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Art. 33: Transparenţa veniturilor salariale

(1)Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:
a)salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
b)tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
c)valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
d)valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
e)orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
f)orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.
(2)Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 10.000 lei.
(3)Inspecţia Muncii are competenţa de a constata şi sancţiona contravenţia prevăzută la alin. (2).
(4)Contravenţiei prevăzute la alin. (2) i se aplică regimul general stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Informatii de interes public privind salariile personalului angajat Martie 2024
Informatii de interes public privind salariile personalului angajat Septembrie 2023
Informatii de interes public privind salariile personalului angajat Martie 2023
Informatii de interes public privind salariile personalului angajat Septembrie 2022
Informatii de interes public privind salariile personalului angajat Martie 2022
Informatii de interes public privind salariile personalului angajat Septembrie 2021
Informatii de interes public privind salariile personalului angajat Martie 2021
Informatii de interes public privind salariile personalului angajat Septembrie 2020
Informatii de interes public privind salariile personalului angajat Martie 2020
Informatii de interes public privind salariile personalului angajat Septembrie 2019
Informatii de interes public privind salariile personalului angajat Martie 2019
Informatii de interes public privind salariile personalului angajat Septembrie 2018
Informatii de interes public privind salariile personalului angajat Martie 2018
Informatii de interes public privind salariile personalului angajat Septembrie 2017

 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.