Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Secretar

Curriculum vitae

INFORMATII PERSONALE    
Nume/Prenume    CIUBUC IULIANA-FLORENTINA
Adresa   oras Murfatlar, Jud. Constanta
E-mail    secretarprimaria-murfatlar.ro
Cetăţenia    Romana
Data naşterii     
Sex   Feminin
     
EXPERIENTA PROFESIONALA    
Perioada     
Funcţia sau postul ocupat    Secretar oraș Murfatlar
Principalele activităţi şi responsabilităţi    Avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului, contrasemneaza hotărârile Consiliului local;
Participă la şedinţele consiliului local;
Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul local şi primar, precum şi între prefect;
 Organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 Asigură procedurile de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, şi redactează hotărârile consiliului local;
Pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
Alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar.
Numele şi adresa angajatorului   Primaria Orasului Murfatlar
Strada Calea Dobrogei nr. 1, Oras Murfatlar, Judetul Constanta
Tipul activităţii sau sectorul de activitate     Administratie publica
     
EDUCATIE SI FORMARE    
Perioada    
Calificarea / diploma obţinută      
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    
     
Perioada    
Calificarea / diploma obţinută      
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    
     
Perioada    
Calificarea / diploma obţinută    
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    
     
Perioada    
Calificarea / diploma obţinută    
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    
     
Perioada    
Calificarea / diploma obţinută    
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    
     
Perioada    
Calificarea / diploma obţinută    
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    
     
Perioada    
Calificarea / diploma obţinută    
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    
     
Perioada    
Calificarea / diploma obţinută    
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    
     
Perioada    
Calificarea / diploma obţinută    
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    
     
Perioada    
Calificarea / diploma obţinută    
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    
     
Perioada    
Calificarea / diploma obţinută    
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    
     
Perioada    
Calificarea / diploma obţinută    
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    
     
APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE    
Limba maternă     Româna
LIMBI STRAINE CUNOSCUTE    
  Comprehensiune Comprehensiune Vorbit Vorbit Scris
  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire  Interacţiune Exprimare  
ENGLEZA          
FRANCEZA          

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

COMPETENTE SI ABILITATI SOCIALE       
COMPETENTE SI APTITUDINI ORGANIZATORICE    
COMPETENTE SI CUNOSTINTE DE UTILIZARE A CALCULATORULUI    
ALTE COMPETENTE SI APTITUDINI    
PERMIS DE CONDUCERE    
INFORMATII SUPLIMENTARE    

Declaratii de avere si interese

Legea nr. 176/2010 mentine obligativitatea în ceea ce priveste declararea averii si a intereselor pentru urmatoarele categorii de persoane: “alesii locali; persoanele cu functii de conducere si de control, precum si functionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îsi desfasoara activitatea în cadrul tuturor autoritatilor publice centrale ori locale sau, dupa caz, în cadrul tuturor institutiilor publice” Având în vedere cele de mai sus, facem din nou precizarea ca, în sensul Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, “functionar public este persoana numita sau aleasa într-o functie publica, cu caracter de permanenta, în serviciul unei autoritati publice centrale sau locale ori într-o institutie publica subordonata acesteia”


Atributiile secretarului, conform Legii administratiei publice locale Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului,hotărârile consiliului local;
b) participă la şedinţele consiliului local;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între prefect;
d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, şi redactează hotărârile consiliului local;
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar.

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.