Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Transparență decizională

În vederea asigurării transparenței în relațiile dintre cetățean și Primăria orasului Murfatlar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, instituția noastră prezintă informațiile de interes public comunicate din oficiu:

Buletin informativ
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
f) programele și strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.


Rapoarte anuale Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea 544/2001

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001
Articolul 1
Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 (legislatie.just.ro)


Rapoarte anuale la Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Legea 52/2003

Lege nr. 52 din 21 ianuarie 2003
Articolul 1
(1)
Prezenta lege stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.
(2) Legea are drept scop:
a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;
b) să implice participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.

Lege nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (legislatie.just.ro)


Solutionarea Petitiilor

Orice persoana are dreptul de a solicita si de a obtine de la autoritatile si institutiile publice, informatii de interes public adresate in scris sau verbal. Solicitarea in scris a informatiei de interes public sau a reclamatiei administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informatii de interes public si ale reclamatiei administrative, care se pot descarca de aici:
Model de cerere de informatii de interes public
Model de reclamatie administrativa 1 (raspuns negativ la cerere)
Model de reclamatie administrativa 2 (nu s-a raspuns in termen legal la cerere) Termenele pentru comunicarea in scris a unui raspuns solicitantilor de informatii de interes public sunt:
a) 10 zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public solicitate, daca aceasta a fost identificata in acest termen;
b) 10 zile lucratoare pentru anuntarea solicitantului ca termenul initial de la punctul a) nu a fost suficient pentru identificarea informatiei solicitate;
c) 30 de zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public identificate peste termenul de la punctual a);
d) 5 zile lucratoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informatiei solicitate si a motivarii refuzului; In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat , aceasta se poate adresa cu reclamatie administrative conducatorului institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia. Persoana ce se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatie administrativa in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor institutiei publice pentru aplicarea prevederilor legii. In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului ce se considera lezat intermen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative, mentionindu-se si sanctiunile disciplinare aplicate in cazul functionarului vinovat. Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizind nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 la nivelul fiecarei institutii publice se constituie o comisie de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.

Conform OG 27/30.01.2002:
Prin petitie se intelege, conform art. 2 din OG 27/2002: "cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata în scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite în continuare autoritati si institutii publice". Potrivit art. 7 "Petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecut datele de identificare a petitionarului nu se iau în considerare si vor fi clasate potrivit prezentei ordonante".
Termenul de solutionare este, potrivit art. 8 si art. 9, "de 30 de zile de la data înregistrarii petitiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila", la care se pot adauga inca 15 zile, "în situatia în care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita"
Art. 9 precizeaza ca "(1)În cazul în care un petitionar adreseaza aceleiasi autoritati sau institutii publice mai multe petitii, sesizând aceeasi problema, acestea se vor conexa, petentul urmând sa primeasca un singur raspuns care trebuie sa faca referire la toate petitiile primite.
(2)Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie de la acelasi petitionar ori de la o autoritate sau institutie publica gresit sesizata, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, la numarul initial facându-se mentiune despre faptul ca s-a raspuns."


Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001:

Azoiţei Robertina
Sediul Primăriei Orașului Murfatlar:
Calea Dobrogei 1, Murfatlar, Constanta
Email: secretariatprimaria-murfatlar.ro
Tel: +40 0241 234 350
Tel/Fax: +40 0241 234 516

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.