Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Categorie: Hotărarile Consiliului Local 2023
Pagina 1 din 4
Fișiere:
pdf.png Hotararea nr. 77 din 10.05.2023

Hotararea nr. 77 din 10.05.2023 privind aprobarea participării UAT oraș Murfatlar în cadrul Proiectului ,,Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi a unităților de învățământ preuniversitar care funcționează în localitățile eligibile de pe raza județului Constanța”, în cadrul Componentei C15: Educație, Investiția 10: ,,Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi”, finanțat din bugetul Ministerului Educației, prin Programul Național de Redresare și Reziliență

Dată 10-05-2023
Dimensiune fișier 122.98 KB
Descărcare 4
pdf.png Hotararea nr. 76 din 10.05.2023

Hotararea nr. 76 din 10.05.2023 Privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al
oraşului Murfatlar

Dată 10-05-2023
Dimensiune fișier 98.09 KB
Descărcare 11
pdf.png Hotararea nr. 75 din 10.05.2023

Hotararea nr. 75 din 10.05.2023 Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investiție ,,Extindere rețea de canalizare în zona CFR – UAT oraș Murfatlar”

Dată 10-05-2023
Dimensiune fișier 100.17 KB
Descărcare 6
pdf.png Hotararea nr. 74 din 10.05.2023

Hotararea nr. 74 din 10.05.2023 Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investiție ,,Extindere rețea de alimentare cu apă și mărire a presiunii în Siminoc – UAT Murfatlar”

Dată 10-05-2023
Dimensiune fișier 100.61 KB
Descărcare 7
pdf.png Hotararea nr. 73 din 10.05.2023

Hotararea nr. 73 din 10.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare pentru lucrari de intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare energetică moderată la Școala Generală sat Siminoc, oraș Murfatlar, jud. Constanța”

Dată 10-05-2023
Dimensiune fișier 100.6 KB
Descărcare 4
pdf.png Hotararea nr. 72 din 10.05.2023

Hotararea nr. 72 din 10.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Documentație de avizare pentru lucrari de intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare energetică moderată la Școala Gimnazială ,,Adrian V. Rădulescu’’, oraș Murfatlar, jud. Constanța”

Dată 10-05-2023
Dimensiune fișier 114.1 KB
Descărcare 3
pdf.png Hotararea nr. 71 din 10.05.2023

Hotararea nr. 71 din 10.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare pentru lucrari de intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare termică a blocurilor C1, C4, C5 și C6 din orașul Murfatlar, județul Constanța, arondate Asociației de Proprietari nr.7 Basarabi”

Dată 10-05-2023
Dimensiune fișier 125.85 KB
Descărcare 4
pdf.png Hotararea nr. 70 din 28.04.2023

Hotararea nr. 70 din 28.04.2023 privind aprobarea execuției bugetului local al orașului Murfatlar, a bugetului împrumuturilor interne și externe pe trimestrul I, anul 2023

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 116.54 KB
Descărcare 3
pdf.png Hotararea nr. 69 din 28.04.2023

Hotararea nr. 69 din 28.04.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2024

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 105.02 KB
Descărcare 2
pdf.png Hotararea nr. 68 din 28.04.2023

Hotararea nr. 68 din 28.04.2023 privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor obiecte de inventar și mijloace fixe cuprinse în inventarul bunurilor aparținând patrimoniului privat al orașului Murfatlar

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 112.57 KB
Descărcare 6
pdf.png Hotararea nr. 67 din 28.04.2023

Hotararea nr. 67 din 28.04.2023 privind modificarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul UAT oraș Murfatlar, jud. Constanţa

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 101.7 KB
Descărcare 5
pdf.png Hotararea nr. 66 din 28.04.2023

Hotararea nr. 66 din 28.04.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru lucrări de reparații la imobilul situat pe str. Calea București, nr. 44, oraș Murfatlar, jud. Constanța

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 95.67 KB
Descărcare 3
pdf.png Hotararea nr. 65 din 28.04.2023

Hotararea nr. 65 din 28.04.2023 privind predarea către E-Distribuție Dobrogea S.A a capacității energetice care face obiectul lucrării ,,Înființare rețea energie electrică Bloc ANL, str. G-ral Vasile Milea, ZONA SCV, Murfatlar”, aferente cotei de participare echivalentă cu investiția eficientă și cedarea în folosință cu titlu gratuit a capacității energetice aferente cotei de participare a orașului Murfatlar, cât și modificarea denumirii obiectivului de investiție cu ,,Extindere rețea electrică de distribuție zona Bloc tineri, str. Gen. Vasile Milea, loc. Murfatlar, jud. Constanța”

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 105.11 KB
Descărcare 3
pdf.png Hotararea nr. 64 din 28.04.2023

Hotararea nr. 64 din 28.04.2023 Privind aprobarea modificarii Statului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului orasului Murfatlar, aprobarea modificarii organigramei pentru aparatul propriu al primarului orasului Murfatlar şi modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 95.2 KB
Descărcare 5
pdf.png Hotararea nr. 63 din 28.04.2023

Hotararea nr. 63 din 28.04.2023 Privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul HCL nr.160 din 23.12.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 64/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 114.41 KB
Descărcare 5
pdf.png Hotararea nr. 62 din 28.04.2023

Hotararea nr. 62 din 28.04.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Construire centrală fotovoltaică (prosumator) Murfatlar dotată cu stație de reîncărcare pentru mașini electrice”, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 114.52 KB
Descărcare 2
pdf.png Hotararea nr. 61 din 28.04.2023

Hotararea nr. 61 din 28.04.2023 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Construire centrală fotovoltaică (prosumator) Murfatlar dotată cu stație de reîncărcare pentru mașini electrice”, a cofinanțării din valoarea totală a proiectului, cât şi a cheltuielilor neeligibile

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 118.16 KB
Descărcare 3
pdf.png Hotararea nr. 60 din 28.04.2023

Hotararea nr. 60 din 28.04.2023 Privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 104612, proprietate publică a orașului Murfatlar, situat în orașul Murfatlar, str.  Calea Dobrogei, nr. 16 – Cimitir Creștin și a imobilului cu număr cadastral 104609, situat în orașul Murfatlar, str. Portului, nr. 33 – Extindere cimitir creștin

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 100.73 KB
Descărcare 4
pdf.png Hotararea nr. 59 din 28.04.2023

Hotararea nr. 59 din 28.04.2023 privind delegarea gestiunii de iluminat public – activitatea de întreținere și mentenanță a sistemelor de iluminat public: stradal, pietonal, ornamental și arhitectura, inclusive realizarea iluminatului ornamental – festiv temporar pentru sărbătorile de iarnă/primăvară în orașul Murfatlar și satul Siminoc și aprobarea achiziției directe a serviciului de întreținere și mentenanță a sistemelor de iluminat public

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 688.45 KB
Descărcare 3
pdf.png Hotararea nr.57 din 28.04.2023

Hotararea nr.57 din 28.04.2023 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 16/46300/05.11.2009

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 134.19 KB
Descărcare 3
pdf.png Hotararea nr. 56 din 28.04.2023

Hotararea nr. 56 din 28.04.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 95.65 KB
Descărcare 5
pdf.png Hotararea nr. 55 din 28.04.2023

Hotararea nr. 55 din 28.04.2023 privind alegerea președintelui de ședință pe durată determinată

Dată 28-04-2023
Dimensiune fișier 92.39 KB
Descărcare 3
pdf.png Hotararea nr. 54 din 27.03.2023

Hotararea nr. 54 din 27.03.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 95.27 KB
Descărcare 19
pdf.png Hotararea nr. 53 din 27.03.2023

Hotararea nr. 53 din 27.03.2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT oraș Murfatlar a imobilului situat în orașul Murfatlar, str. Calea Dobrogei (DN3) Parc (scuar public), jud. Constanța, identificat cadastral cu nr. 102787, înscris în Cartea Funciară nr. 102787 a UAT oraș Murfatlar și declararea acestuia ca bun de uz și interes local

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 102.67 KB
Descărcare 18
pdf.png Hotararea nr. 52 din 27.03.2023

Hotararea nr. 52 din 27.03.2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil – teren, situat în orașul Murfatlar, str. Prelungirea Muzeului, nr. 1, lot 5, înscris în CF 104570, nr. cadastral 104570, proprietate privată a orașului Murfatlar

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 101.96 KB
Descărcare 22
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.